Lăcătuș-instalator tehnică sanitară

91 întrebări, 0 selectate

1
Pentru o trasare corectă este nevoie ca instrumentele să fie ___________________ și în ______________________.
2
La trasarea rizurilor acul, de trasare se __________________ pe muchia riglei și se _________________ puțin înainte.
2
Pentru a deșuruba mai ușor îmbinările vechi și a evita deteriorarea fitingurilor și țevilor de oțel, materialul de etanșare se _______________.
2
Indică 2 avantaje caracteristice trasării după șablon:
3
Scrie mărimea indicată de șublerul din imagine.
1
În funcție de destinație, cele mai răspândite filete sunt:
2
Găurirea se realizează, de regulă, cu __________________, iar turația organului de lucru principal al mașinii de găurit se alege în dependență de __________________ metalelor.
2
Transmisia căldurii de la corpul de încălzire se face prin: __________________, _________________ și _________________.
1
Alegerea sistemului de încălzire se face în corelare cu ___________________și gradul de dotare tehnică pentru care există disponibilitatea financiară a __________________.
1
Care sunt metodele de îmbinare a conductelor din fontă?
1
Căminele de vizitare se pot executa din ___________________________________, din beton sau tuburi de beton prefabricate.
1
Scrie trei echipamente de evacuare a aerului din sistemul de încălzire
2
Scrie trei metode de curățare a conductelor de canalizare înfundate 
3
Analizează cu atenţie figura de mai jos. Completează spaţiile libere cu denumirea corectă a elementelor.
3
Completează spațiile libere cu denumirea părților componente alei centralei termice pentru o casă de locuit.
3
Transformă în mm. diametrele ţevilor de oțel: a) 3/4″ <=> _____b) 11/4″ <=> _____c) 21/2″ <=> _____d) 31/2″ <=> _____
1.
2.
3.
4.
1
La ce înălţime este recomandată instalarea vasului de veceu pe perete în casele de locuit.
a) 350mm
b) 400mm
c) 600mm
d) 500mm
1
La producerea în serie a semifabricatelor, trasarea se realizează după:
2
Scrie metodele de îndoire a metalelor după:– natura efortului _________________________________________– temperatura de operare ___________________________________
1
Ce scheme de distribuţie exterioară a conductelor se folosesc la centre populate?
1
Din ce elemente este compus un sistem de alimentare cu apă?
2
Scrie trei acţiuni de înlăturare a scurgerilor la îmbinările instalaţiilor de încălzire 
1.
2.
3.
3
Analizează cu atenţie figura de mai jos denumirea corectă a părților componente.
1
Care este adîncimea de montare în pământ a conductelor de alimentare cu apă rece.
a) 0,4m
b) 0,6m
c) 0,8m
d) 1,0m
1
Pentru montarea reţelelor interioare se folosesc următoarele diametre a conductelor din PEHD
a) 15-100mm
b) 20-110mm
c) 25-150mm
d) 50-200mm
1
Ce tip de îmbinări demontabile se folosesc pentru conducte exterioare de diametrul mare la distribuţia apei.
a) îmbinări prin flanșe
b) îmbinări prin filet
c) îmbinări prin sudare
d) imbinări prin compresie
1
Care din următoarele acţiuni reprezintă un remediu pentru existenţa scurgerilor la îmbinările reţelelor termice:
a) repararea pompei
b) înlocuirea garniturilor
c) adăugarea apei în sistem
d) curăţirea conductei
1
Ce dispozitiv este destinat pentru trasarea pe verticală a cotelor
a) ruleta
b) şublerul
c) metrul pliant
d) furtunul cu apă
1
De la ce adâncime în pământurile nisipoase şanţurile se asigură contra surpării malurillor.
a) 1m
b) 1,2m
c) 1,5m
d) 2m
2
Din ce cauză se înfundă reţeaua exterioară de canalizare.
a) îmbinările ţevilor sunt ermetice
b) lipsesc capacele la rezervoare
c) gurile de curăţare nu există
d) lipsesc grătare la gurile de evacuare
2
În caz de neetanşeitate a mufei tubului din PVC al reţelelor de canalizare se efectuează:
a) instalarea brăţării
b) înlocuirea garniturii mufei
c) schimbarea ţevii deteriorate
d) aplicarea unei mufe
2
Ce pante optime se folosesc la tuburile de canalizare interioară
a) pentru d 50mm 5cm/m, pentru 110mm 3cm/m
b) pentru d 50mm 4cm/m, pentru 110mm 1cm/m
c) pentru d 50mm 3cm/m, pentru 110mm 2cm/m
d) pentru d 50mm 2cm/m, pentru 110mm 3cm/m
1
Unde se amplasează stingătoarele
a) oriunde, dar nu la mai mult de 2 m de la sol
b) în spații ferite de intemperii
c) la loc vizibil, până la 1,4 m de la sol
d) la intrarea în clădiri
1
Pentru evidenţa apei consumate se montează apometre cu arc şi membrane.          
Adevarat
Fals
1
Sistemul unitar este constituit dintr-o rețea de țevi și colectoare prin care se evacuază apele uzate de toate categoriile. 
Adevarat
Fals
1
Construcțiile de captare a apei din bazine se numește guri de vărsare 
Adevarat
Fals
2
Dacă tubul este fragil, se recurge la înlocuirea unei bucăți de tub și legarea capetelortubului. 
Adevarat
Fals
2
Din ce cauză se înfundă reţeaua interioară de canalizare
a) panta ţevilor este prea mare sau prea mică
b) lipsesc reviziile de curaţare a coloanelor
c) este insuficientă ventilaţia coloanelor de canalizare
d) lipsesc clapetele antiretur
1
Pâna la ce temperatură a apelor uzate se folosesc tuburile din PVC la canalizări interioare
a) 87˚ C
b) 85˚ C
c) 80˚ C
d) 82˚ C
2
Care din cele indicate mai jos constituie prima etapă la montarea brățărilor:
a) evacuarea apei din sistem
b) reglarea presiunii în sistem
c) verificarea hidraulică
d) deconectare de la sistem
2
Pentru filetarea ţevilor de oţel cu diametrul Ø 21/2˝ se foloseşte:
a) clupa de filetat super cut
b) filiera cu clichet
c) maşina de filetat staţionară supertronic 4SE
d) trusa de filetat electrică supertronic 2000
1
Care este scopul constructiilor stațiilor de epurare a apei
a) fitrarea apei de mare
b) extragerea nămolului din ape uzate
c) curățarea apei și ocrotirea mediului
d) folosirea apei în scopuri industriale
1
Care este principalul criteriu al procesului anaerob de epurare a apelor uzate
a) lipsa de oxigen
b) lipsa de lumină
c) lipsa de energie electrică
d) lipsa de microorganisme
1
Pentru întreruperea procesului de ardere a focarelor aflate sub tensiune se vor folosi stingătoare cu
a) apă şi spumanţi
b) gaze inerte şi spumanţi
c) pulberi stingătoare şi gaz CO2
d) nisip
1
Contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, reducerea efortului muncitorului, menţinerea capacităţii de muncă pe toată durata schimbului de lucru, evitarea accidentelor de muncă şi imbunătăţirea calităţii muncii:
a) amplasarea bancului faţă de uşă
b) amplasarea atelierului în spaţiu
c) iluminatul atelierului
d) culoarea bancului de lăcătuşerie
2
Dacă persoanele manifestă simtome de oboseală nejustificată, afecțiune a sistemului nervos, dereglări motorii, globulelor roșii și vaselor sangvine, înseamnă că aceasta a fost intoxicată cu: 
a) mercurul
b) cadmiu
c) plumbul
d) uraniu
1
Cauza principală a mirosului neplăcut al apei uzate este 
a) prezenţa clorului
b) descompunerile organice
c) ionii de fier
d) temperatura apei
2
Care din următoarele abateri indică necesitatea reglării debitului în sistemul de alimentare cu apă interior:
a) prezenţa aerului în sistem
b) existenţa zgomotului în sistem
c) nesatisfacerea cerinţelor consumatorilor
d) existenţa scurgerilor la îmbinări
2
Pentru îmbinarea țevilor de oțel de diametre mici se folosește:
a) cheia cu lant
b) chieia cu curea
c) cheia cu pârghie
d) toate enumerate mai sus
2
Principalele varietăţi ale pieselor îndoite sunt după cum urmează:
a) coturi, curbă dublă, teu drept, săritură
b) coturi, săritură, cot etaj, curbă dublă
c) coturi, cruci, teu drept, săritură
d) coturi, cruci, teu drept, teu de reducţie
2
Pentru îndreptare la cald, tabla se încălzește până la incandescență, de culoareportocalie. 
Adevarat
Fals
1
Rețeaua urbană de canalizare este sistemul ramificat de conducte destinat pentrucolectarea apelor uzate din a rețelele din curților și cartierelor.
Adevarat
Fals
1
Rețeaua ramificată alimentează consumatorii cu apă potabilă și pentru incendiu dindouă părţi. 
Adevarat
Fals
1
Reparațiile se vor face în concordanță cu timpul maxim posibil pentru oprirea apei.
Adevarat
Fals
2
La îndreptarea materialelor, forța de lovire depinde de gradul de îndoire dar, este nevoieca acestea să fie destul de puternice
Adevarat
Fals
1
Precizia și durabilitatea instrumentelor de măsură și control depinde de calitateaconfecționării, condițiilor de păstrare și îngrijirea lor.
Adevarat
Fals
1
Piesele cu raze de rotunjire foarte mici trebuie executate din materiale _____________ sau din material, supus în prealabil tratamentului termic - ______________
1
Sculele utilizate la trasare sunt: 
1
Pentru a deșuruba mai ușor îmbinările vechi și a evita deteriorarea fitingurilor și țevilorde oțel, materialul de etanșare se _______________.
2
Indică 2 avantaje caracteristice trasării după șablon:
3
Calculează lungimea desfăşuratei semifabricatului pentru curba dublă de pe schiţa dată dacă, la d= 3/4″ şi R=65mm => x=30, avînd ln=110mm, a=180mm şi lm=800mm
1
În funcție de destinație, cele mai răspândite filete sunt:
1
Găurirea se realizează, de regulă, cu __________________ , iar turația organului de lucru principal al mașinii de găurit se alege în dependență de __________________ metalelor.
1
Profilul canalelor închise ale sistemului de canalizare pot fi circulare, __________________ și clopot circular sau semieliptic.
1
Din ce straturi este compusă ţeava multistrat?
1
Care sunt metodele de îmbinare a conductelor din fontă?
1
Căminele de vizitare se pot executa din ___________________________________, din beton sau tuburi de beton prefabricate.
2
Scrie trei acțiuni întreprinse în scopul întreţinerii sistemului de încălzire
2
Scrie trei metode de curățare a conductelor de canalizare înfundate 
3
Analizează cu atenţie figura de mai jos. Completează spaţiile libere cu denumirea corectă a elementelor
3
Scrie în spațiul rezervat denumirea părților componente ale hidrantului interior de incendiu:
3
Transformaţi în mm. diametrele ţevilor de oțel: a) 3/4″ <=> _____b) 11/4″ <=> _____c) 21/2″ <=> _____d) 31/2″ <=> _____
1.
2.
3.
4.
2
Care este destinaţia cotei 0,000 (liniei vagris) pentru trasarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă rece şi caldă menajere.
a) indică cota finită a pardoselei
b) indică cota finită a pardoselei +1m
c) indică cota finită a pardoselei -1m
d) indică cota pentru executarea instalației
1
La montarea reţelelor de canalizare interioare se folosesc ţevi din următoarele materiale
a) țevi din fontă ductilă şi PVC
b) țevi din PPR si azbest
c) țevi din beton şi ceramică
d) țevi din PVC şi PEHD
1
Cine poate fi "salvator" în caz de accident
a) orice persoană aflată la locul de muncă
b) orice persoană aflată la locul de muncă, care a fost instruită să acorde primul ajutor
c) șeful de secție
d) orice persoana din afară
2
Metoda aeroba si anaerobă sunt procese de epurare a apelor de natura
a) fizico – chimică
b) chimiă
c) fizică
d) biologică
1
Procesul de epurare a apelor prin intermediul unor bazine în care viteza de circulație a apei este foarte mica se numește
a) oxidare
b) sedimentare
c) neutralizare
d) distilare
2
Schimbul ionic de purificare se folosește pentru
a) combaterea poluării solului
b) combaterea poluării aerului
c) protecția ecosistemelor acvatice
d) epurarea apelor reziduale
1
Care este scopul reciclării și refolosirii
a) reducerea consumului de energie
b) degajarea în atmosfera a bioxidului de carbon
c) reducerea cantității apei potabile
d) folosirea energiilor recuperabile
1
Contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, reducerea efortului muncitorului, menţinerea capacităţii de muncă pe toată durata schimbului de lucru, evitarea accidentelor de muncă şi imbunătăţirea calităţii muncii:
a) amplasarea bancului faţă de uşă
b) amplasarea atelierului în spaţiu
c) iluminatul atelierului
d) culoarea bancului de lăcătuşerie
2
Ce vei întreprinde în cazul neîncălzirii unui radiator din întreg sistemul termic:
a) înlocuirea radiatorului
b) spălarea radiatorului
c) adăugarea apei în sistem
d) curăţirea conductei
2
Din ce cauză se înfundă reţeaua de canalizare:
a) îmbinările ţevilor sunt ermetice
b) rezervoarele nu au capace
c) gurile de evacuare nu au gratare
d) în reţea nu nimereşte gunoi
1
Care din următoarele abateri indică necesitatea reglării debitului în sistemul de alimentare cu apă interior:
a) prezenţa aerului în sistem
b) existenţa zgomotului în sistem
c) nesatisfacerea cerinţelor consumatorilor
d) existenţa scurgerilor la îmbinări
2
Pentru îmbinarea țevilor de oțel de diametre mici se folosește:
a) cheia cu lant
b) chieia cu curea
c) cheia cu pârghie
d) toate enumerate mai sus
1
Scara de reprezentare 2:1 este o scară:
a) de mărire
b) de micşorare
c) naturală
d) de referinţă
2
Reparațiile curente constau în remedierea defecțiunilor constatate în rezultatulavariilor, pentru evitarea unor urmări grave. 
Adevarat
Fals
2
Repararea orificiilor și sudurilor se face prin acoperirea fisurii din tronson cu o bridărapidă. 
Adevarat
Fals
2
Diametrul găurii pentru filet este egal cu diametrul interior al filetului
Adevarat
Fals
2
Pentru a fi îndreptată, tabla se așează pe placa de îndreptare, iar convexitatea acesteiatrebuie să fie orientată în sus. 
Adevarat
Fals
1
Debitarea unei table cu grosimea de 10mm se realizează cu foarfeca de mână.        
Adevarat
Fals
1
Epurarea biologică constă în îndepărtarea substanțelor organice și bacteriilor din apauzată.  
Adevarat
Fals