Electrician în construcții

359 întrebări, 0 selectate

1
Dacă înălțimea menghinei este prea mare în comparație cu înălțimea muncitorului, se utilizează 
1
Trasarea pieselor se efectuează conform 
1
Instrumentele și sculele utilizate la trasarea ciocanului sunt: 
1
Unitatea de măsură a lungimii utilizată în industria constructoare de mașini este ___________________ .
1
Completează schema de mai jos:
1.
2.
1.
2.
1
Operația de îndoire a metalelor este determinată de proprietatea mecanică numit: 
2
Debitarea metalelor poate fi realizată _________________ sau ________________ în funcție de natura forței acționate. 
1
Pilirea este un procedeu de ______________________ a metalelor și aliajelor prin _______________________, realizată cu ajutorul unor scule metalice numite _________. ____________ .
2
Pentru creșterea durității pilelor se aplica tratamentul termic de:
1
După forma dinților, pilele sunt cu dinți:
1
La prelucrarea materialelor moi se utilizează pilele:  
1
Numiți metodele de burghiere a metalelor:
1
Găurirea este operația prin care se execută ________ de diferite_________________, cu ajutorul unor scule așchietoare numite __________.
1
Burghierea se realizează cu diverse tipuri de ______________ in dependenta de ________________ metalelor.
1
Metodele de tăiere a filetului elicoidal sunt: 
1
Filetarea este procesul de formare a_______________ prin operațiunea de ______________________________ .
1
Șurub se numește bara cu filet _________, iar piuliță se numește piesa cu filet ____________________.   
1
Filetul exterior se realizează cu ___________, iar filetul interior se realizează cu_____________________. 
1
Completează schema de mai jos:
1.
2.
1.
2.
1
Nituirea este operația tehnologică de realizare a îmbinărilor 
2
Pentru îmbinarea pieselor din materiale neferoase se folosesc nituri din: 
2
Care din regulile descrise mai jos Nu corespund cerințelor la lucrările de lăcătușărie:
a. Toate sculele necesare pentru realizarea operațiilor să fie disponibile;
b. Sculele și dispozitivele, care se iau cu mâna dreaptă, se poziționează în partea stânga;
c. Nu se permite așezarea unui obiect peste altul sau pe suprafețe ale pieselor;
d. Sculele și dispozitive ușoare se poziționează peste ele mai grele.
1
Pe suprafețele de aluminiu trasarea se efectuează cu:
a. acul de trasat
b. creionul
c. pixul
d. creta
3
Câte dreptunghiuri de mărimea 500x700 mm pot fi trasate pe o foaie de tabla 2000x1000 mm:
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
3
Câte dreptunghiuri de mărimea 500x700 mm pot fi trasate pe o foaie de tabla 2000x1000 mm:
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
1
Mărimea utilizata la calculul lungimii inițiale a unui semifabricat, înainte de îndoire este:
a. axa neutra
b. fibra medie deformata
c. direcția de laminare
d. rezistența la îndoire
1
La îndoirea țevilor de cupru, la cald, se recomanda umplerea lor cu:
a. colofoniu
b. nisip cernut
c. rumeguș uscat
d. ulei fierbinte
2
Ordinea utilizării sculelor la debitarea semifabricatelor este următoarea:
a. punctator, trasator, pilă, perie de sârmă;
b. perie de sârmă, trasator, mașină de tăiat unghiulara, pilă;
c. mașină de tăiat unghiulară, pilă, perie de sârmă, hârtie abrazivă, punctator;
d. pilă, mașină de șlefuit, perie de sârmă, trasator.
1
Instrumentul de debitare a barei cu diametrul 100 mm este:
a. ferestrăul;
b. șublerul;
c. dalta;
d. foarfeca.
1
Care accesoriu din echipamentul de protecție pentru executarea debitării cu mașina de șlefuit este cel mai important:
a. casca;
b. mănușile;
c. ochelarii;
d. jambiera;
1
Pilele cu finețea dinților de clasa 2 sunt considerate:
a. aspre
b. bastarde
c. semifine
d. fine
2
Succesiunea selectării pilelor pentru realizarea pilirii calitative este:
a. aspre, bastarde, semifine, fine.
b. bastarde, semifine, fine, aspre.
c. aspre, semifine, fine, bastarde.
d. semifine, aspre, bastard, fine.
2
Pentru a evita accentuarea urmelor ca rezultat al pilirii de degroșare se recomandă metoda de pilire:
a.nlongitudinală;
b. transversală;
c. în cruce;
d. circulară.
2
La fixarea materialelor moi în menghină se folosesc apărători de protecție în scopul protejării acestora:
a. muncitorului de așchii metalice
b. menghinei de deteriorare
c. de urme pe semifabricat
d. de rupere a semifabricatului
1
La prelucrarea materialelor dure se utilizează pile:
a. aspre;
b. bastarde;
c. fine;
d. duble fine .
1
Rolul pilelor cu dantură dublă este:
a. finisarea suprafeței prelucrate;
b. degroșarea suprafețelor neprelucrate;
c. formarea așchiilor;
d. înlăturarea așchiilor;
1
La găurire mișcările realizate trebuie să fie de:
a. rotație
b. avans axial
c. rotație şi avans axial
d. întidere
1
Pentru obținerea unor găuri perfect rotunde și cu diametrul precis este necesară o operație suplimentară de:
a. teșire
b. alezare
c. lărgire
d. zencuire
1
Filetarea este operație de:
a. Prelucrare
b. Pregătire
c. Finisare
d. Trasare
1
Filiera este scula folosită la:
a. găurire
b. filetare exterioară
c. filetare interioară
d. debitare
1
   Pentru apropierea pieselor înainte de nituire folosim următoarea sculă:
a. contracăpuitor
b. buterolă
c. trăgător
d. susținător
1
Pentru protejarea de bucățile de metal, care sar în timpul tăierii, la masa de lăcătușărie se utilizează trusa medicală.
Adevarat
Fals
1
Trasarea rizurilor pe semifabricat se realizează cu punctatorul 
Adevarat
Fals
1
Pentru obținerea unor semifabricate de aceiași formă, se folosește metoda trasării după model 
Adevarat
Fals
1
Trasarea este o operație de lăcătușărie unde dimensiunile de pe semifabricat se trec pe desen 
Adevarat
Fals
1
 Îndoirea în menghină se aplică pentru unghiuri de îndoire < 90Grade 
Adevarat
Fals
1
Prin îndoirea la cald forțele necesare deformării se micșorează. 
Adevarat
Fals
1
Retezarea este tăierea capetelor barelor                          
Adevarat
Fals
2
Excizia constă în tăierea semifabricatului în mai multe bucăți  
Adevarat
Fals
1
Verificarea dimensiunilor pieselor debitate se face cu ajutorul debimetrului. 
Adevarat
Fals
1
Asamblarea cu filet reprezintă îmbinarea nedemontabilă 
Adevarat
Fals
1
Filetul rotund se utilizează la sarcini mici 
Adevarat
Fals
1
Asamblarea prin nituire este o asamblare demontabilă 
Adevarat
Fals
1
Nitul este organul de mașină folosit la asamblarea demontabila a doua sau a mai multor piese 
Adevarat
Fals
2
Indicați elementele geometrice ale nitului 
A-
B-
C-
D-
E-
F-
1
Rețelele electrice după metoda procesului tehnologic de montare, se execută  
1
Rețelele electrice au rolul de a: 
3
Ce curent va fi solicitat dintr-un circuit electric cu puterea receptorilor de 4180 W și o tensiune de 380 V?
3
Care va fi intensitatea curentului ce curge printr-o rezistență 20 Ω conectată la o tensiune 380V?
1
Pentru instalarea rețelelor electrice străpungerea pereților din beton se execută prin operația de 
1
Enumeră lucrările procesului tehnologic de montare a cablului-canal. 
1
Enumeră lucrările procesului tehnologic de montare a cablului-canal. 
1
După valoarea tensiunii rețelele electrice se clasifică: 1. ___________________________ tensiunea ______________ 2. ___________________________ tensiunea _____________3. ___________________________ tensiunea _____________
1.
2.
3.
1
Enumeră metodele de conexiune a capetelor conductoarelor: 
1
Dozele pentru aparatele montate îngropat au gradul de protecție 
1
Indicele de sensibilitate al automatelor de protecţie la instalațiile de iluminare este_________, iar la prize este_________
2
Câte conductoare maxim pot fi montate într-un tub de protecție cu diametrul 20 mm, la un traseu de până la 5 m?
3
Determină puterea aparatului ce se alimentează la U=220 V și I =12 A.
a. 2620 W
b. 2640 W
c. 2660 W
d. 2680 W
1
Puterea maximă a consumatorului ce poate fi conectată la rețeaua electrică cu conductoare din Cu și secțiunea 2,5 mm² este:
a. 3000 W
b. 5000 W
c. 7000 W
d. 9000 W
1
Întrerupătorul automat pentru rețeaua de iluminat casnică cu puterea de 600 W are parametrul:
a. A 6
b. B 6
c. B 10
d. C 10
2
Intensitatea curentului electric este raportul dintre:
a. sarcina electrică și timp
b. tensiunea electrică și timp
c. lucru și sarcină electrică
d. putere și timp.
1
Raportul tensiunii la intensitate (U/I) se numește:
a. putere electrică
b. sarcină electrică
c. rezistență electrică
d. conductanță electrică
1
Aparatul utilizat la măsurarea directă a rezistenței circuitului electric este:
a. ampermetrul
b. wattmetrul
c. ohmmetrul
d. contorul
3
Determină puterea aparatului ce se alimentează cu U=0,4 KV și un curent de 16 A
a. 5200 W
b. 6400 W
c. 7200 W
d. 8300 W
1
Marcarea locului de montare a întrerupătorului în grădiniță va fi la înălțimea de:
a. 1200 mm
b. 1300 mm
c. 1400 mm
d. 1500 mm
1
Adâncimea și lățimea șanțului pentru un tub cu diametrul de 20 mm trebuie să fie:
a. 10 mm
b. 15 mm
c. 20 mm
d. 25 mm
1
Dozele pentru aparatele montate îngropat au gradul de protecție
a. IP00
b. IP20
c. IP32
d. IP45
3
Care este mărimea Curentului nominal a siguranței ce va proteja un circuit solicitat la P=2300 W și U=230 V?
a. 6 A
b. 10 A
c. 16 A
d. 20 A
1
Întrerupătorul automat pentru rețeaua de iluminat casnic are parametrul.
a. B6
b. A10
c. B10.
d. C10
3
Care este intensitatea curentului la funcționarea unui motor monofazat cu P=2,2 kW :
a. 10A
b.12 A
c. 22A
d. 44A
2
Pentru trecerea tubului de protecție cu d = 20 mm printr-o coloană se face străpungerea cu burghiu cu d = 25mm.  
Adevarat
Fals
2
Prin tavan cablurile de iluminare pot fi folosite fără tub de protecție.  
Adevarat
Fals
2
Prin tavan cablurile de iluminare pot fi folosite fără tub de protecție.  
Adevarat
Fals
2
Conductorul de aluminiu se instalează în tuburile de protecție prin împingere.  
Adevarat
Fals
2
Prin rețelele electrice casnice de iluminare curg curenți mari 
Adevarat
Fals
1
Montarea rețelelor electrice în halele industriale se face aparent. 
Adevarat
Fals
1
Montarea rețelelor electrice în halele industriale se face aparent. 
Adevarat
Fals
2
Conectarea conductorului din Al cu cel din Cu se realizează prin răsucire. 
Adevarat
Fals
2
Dozele de aparat pentru prize în băi, spălătorii, pivnițe, subsoluri publice se montează la nivelul de la 30-35 cm 
Adevarat
Fals
2
Dozele de aparat pentru întrerupătoare în odaia cu pardosea caldă se recomandă să fie montate la înălțimea 60 cm.  
Adevarat
Fals
2
Tensiunea electrică aplicată unui conductor este direct proporțională cu intensitatea curentului care-l străbate.  
Adevarat
Fals
1
Frecvența standard a curentului electric în Europa este 60 Hz
Adevarat
Fals
2
Scrie consecutivitatea etapelor executării rețelelor electrice îngropate1 ___ a. Săparea șanțurilor2___ b. Identificarea materialelor3___ c. Montarea tuburilor de protecție și dozelor4___ d. Citirea proiectului5___ e. Trasarea pe pereți/tavane a locurilor de montare 6___ f. Amplasarea conductoarelor în tuburile de protecție7___ g. Tencuirea canalelor.
1
2
3
4
5
6
7
1
După polaritate prizele se clasific: 
1
După modul de montare prizele se clasifică: 
1
Cum se clasifică prizele după nivelul de protecție? 
1
Clasifică prizele după sistemul de fixare în duze:
1
Clasificarea prizelor în funcție de numărul de consumatori care pot fi conectați la prize este:  
1
Tensiunea în prize se măsoară cu 
1
Tensiunea în prize se măsoară cu 
1
Instrumentele folosite la montarea prizelor îngropate sunt:
2
Curățarea conductorului la conexiunea prizei se efectuează pe lungimea de _____________ mm
1
În funcție de destinația încăperilor prizele se montează pe pereți la următoarele înălțimi:- În școli/clase ___________ m;- În grădinițe, spitale de copii _________ m;- În alte încăperi (cu excepția grupurilor sanitare)___ m.
2
Scrie semnele convenționale și culoarea firelor pentru:- Nul ______________________________________; - Fază _____________________________________;- Împământare ______________________________.
1
Dozele pentru aparate se montează la o adîncime de _____________mm de la suprafaţa tencuielii.
1
Dozele pentru aparate se montează la o adîncime de _____________mm de la suprafaţa tencuielii.
1
Câte conductoare vom utiliza la montarea unui circuit electric, care va alimenta un motor electric trifazat (cu legare la pământ)?
a. 2;
b. 3;
c. 4;
d. 5.
1
Distanța de la podea până la prize în grădiniță este:
a. 1,00 m;
b. 1,20 m;
c. 1,40 m;
d. 1,50 m.
1
Distanța de la podea până la prize în grădiniță este:
a. 1,00 m;
b. 1,20 m;
c. 1,40 m;
d. 1,50 m.
1
Conform standardului întrerupătoarele în instalațiile casnice se montează la înălţimea de:
a. 0,2 --- 0,60 m;
b. 0,4 ---0,80 m;
c. 0,6 ---1,00 m;
d. 0,8 ---1,20 m.
2
Locul de montare a întrerupătoarelor în băi și bucătării este:
a. în interior lângă ușă, la o înălțime mai mare de 0,9 m;
b. în exterior lângă ușă, la o înălțime mai mare de 0,9 m;
c. în interior, la o înălțime mai mare de 1,5m;
d. în exterior, la o înălțime mai mare de 1,5m.
1
Curentul nominal a întreruptoarelor casnice este:
a. 10 A;
b. 16 A;
c. 25 A;
d. 32 A.
1
Curentul nominal de utilizare a întrerupătoarelor tripolare cu pârghie este:
a. 10 A, 16 A, 25 A;
b. 16 A, 25 A, 63 A;
c. 25 A, 63 A,100 A;
d. 63 A, 100 A, 200 A.
1
Curentul nominal maximal a prizelor bipolare pentru aparate electrocasnice este:
a. 10 A;
b. 25 A;
c. 63 A;
d. 100 A.
1
Care este secțiunea conductoarelor din Cu selectate pentru montarea prizelor casnice?
a. 1,5 mm2;
b. 2,5 mm2;
c. 4,0 mm2;
d. 6,0 mm2.
1
Care din relațiile de mai jos exprimă legea lui Ohm pentru un sector de circuit ?
a. U = R/I;
b. R = UI;
c. U = RI;
d. R = I/U.
1
 Porțiunea unei scheme electrice la care se aplică Teorema lui Kirchhoff este: a. unui ochi de rețea;b. unei laturi de circuit;c. unui element de circuit;d. unui nod de rețea.
a. unui ochi de rețea;
b. unei laturi de circuit;
c. unui element de circuit;
d. unui nod de rețea.
2
Ordinea corectă a elementelor într-un circuit electric de iluminat complet este:
a. priza, tablou electric, doză de legătură, corp de iluminat, întrerupător;
b. corp de iluminat, întrerupător, priză, doză de legătură, tablou electric;
c. doză de legătură, tablou electric, priză, corp de iluminat, întrerupător;
d. tablou electric, doză de legătură, corp de iluminat, priza, întrerupător.
1
Care este secțiunea conductoarelor din Cu selectate pentru montarea reţelelor de iluminat casnice?
a. 1,0 mm2;
b. 1,5 mm2;
c. 2,5 mm2;
d. 4,0 mm2.
1
Pentru protecția conductoarelor din Cu secțiunea 2,5mm2 se va utiliza un întreruptor automat de:
a) 10 A;
b) 16 A;
c) 20 A;
d) 25 A.
1
Pentru protecția conductoarelor din Cu secțiunea 2,5mm2 se va utiliza un întreruptor automat de:
a) 10 A;
b) 16 A;
c) 20 A;
d) 25 A.
2
Ce se va întâmpla dacă un conductor de Cu secțiunea 2,5 mm2 va fi protejat cu un întreruptor automat de 25 A:
a) scurgere de curent;
b) declanșarea întrerupătorului;
c) micşorarea timpului de exploatare a conductorului;
d) micşorarea timpului de exploatare a întrerupătorului.
2
Întrerupătorul automat declanşează în lipsă de tensiune 
Adevarat
Fals
2
Prizele casnice pot fi doar cu contact de protecție 
Adevarat
Fals
1
Aparatul pentru măsurarea intensității curentului electric în circuit este voltmetru
Adevarat
Fals
1
Aparatul pentru măsurarea intensității curentului electric în circuit este voltmetru
Adevarat
Fals
1
Secțiunea conductoarelor din Cu la montarea întrerupătoarelor automate cu intensitatea de 16 A, trebuie să fie 2,5 mm2.
Adevarat
Fals
1
Frecvența standard a circuitului electric în rețea este de 60 Hz.
Adevarat
Fals
2
Puterea maximă a consumatorului monofazat, care se conectează la priza simplă este de 4 kW.     
Adevarat
Fals
3
În spațiul rezervat calculează rezistența echivalentă a 2 becuri cu puterea de 60 W și 100 W conectate în paralel la 220 V:______________________________________________________________________________ _______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
3
Calculați de câte ori se va micșora rezistența echivalentă a circuitului compus din două becuri unite în serie la conectarea acelorași becuri în paralel. Ambele becuri funcționează la tensiunea nominală de 220 V și un bec are puterea de 60 W, iar al doilea are puterea de 100 W.________________________________________________________________________________________________________________________
3
Avem 2 consumatori, dacă sunt conectaţi în serie, rezistenta lor totală este de 50 Ohm, dacă sunt conectați în paralel, rezistența lor totală va fi de 12 Ohm. Calculaţi rezistenţa fiecărui consumator. ______________________________________________________________________________ _______________________________________ _______________________________________
3
Avem 2 rezistoare conectate în paralel, rezistenţa totală este de 120 Ohm. Ce rezistenţă are al doilea rezistor, dacă primul are valoarea de 300 Ohm.______________________________________________________________________________ _______________________________________ ___________________________________________
3
Sa se afle rezistenta echivalenta a circuitului din figura in următoarele situații: a) ambele întrerupătoare închise; b) întrerupătorul 1 închis, 2 deschis; c) întrerupătorul 2 închis, 1 deschis
a)
b)
c)
3
Comparați rezistența echivalentă, curenții si tensiunile pentru un circuit cu legarea în serie si un circuit paralel cu rezistențe R1 =1 kΩ si R2 = 11 kΩ si aceeași baterie U = 12 V. ______________________________________________________________________________ _______________________________________ _______________________________________
1
Clasifică LEA (liniile electrice aeriene) :1. După valoarea tensiunii de lucrua. ____________________________________b. ____________________________________c. ___________________________________ 2.După tipul curentuluia. ____________________________________b. _____________________________________
1
Echipamentul electricianului la lucrări de montare/reparare la liniile electrice aeriene este: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
La instalarea pilonilor, săparea gropilor manual se recomandă în caz de:
1.
2.
1
La instalarea LEA, stâlpii de întindere se poziționează:
1.
2.
1
Părțile componente a rețelei electrice aeriene sunt:   
1
Stâlpii utilizați la LEA se confecionează din :
1.
2.
3.
1
Stâlpii/ pilonii pentru LEA după destinație se clasifică în :
1.
2.
3.
4.
5.
1
Izolatoarele la LEA servesc pentru ________________și _________ de stâlpi a conductoarelor.
2
Pentru a putea fi utilizate la LEA , conductoarele trebuie să corespundă următoarelor 3 cerințe:
1.
2.
3.
1
Echipamentul stâlpilor este alcătuit din: 
1
Scrie etapele de montare a conductoarelor la LEA:
1.
2.
3.
4.
2
Ordonează consecutivitatea etapelor de montare a LEA, scriind cifra corespunzătoare în spațiul indicat______ a. pichetarea______ b. plantarea stâlpilor______ c. echiparea stâlpilor______ d. citirea desenului______ e. trasarea ______ f. montarea conductoarelor______ g. săparea gropilor
1
2
3
4
5
6
7
2
Înălțimea conductorului față de pământ trebuie să fie în locul de săgeată de cel puțin _______ m, iar față de clădiri distanța pe verticală și laterală va fi max ______ m
2
Conductorul nul al branșamentului trebuie să aibă secțiunea transversal cu o treaptă mai ______ decât secțiunea conductorului de ________.   
2
Conductorul nul al branșamentului trebuie să aibă secțiunea transversal cu o treaptă mai ______ decât secțiunea conductorului de ________.   
1
Branșamentele electrice aeriene sunt compuse din două părți :  
1.
2.
1
La branșamentele LEA care au lungimea de _______ m se utilizează stâlpi de branșament intermediari.
2
Distanța dintre stâlpi la liniile de tensiune joasă este de_____ m, dar în locuri de cotitură sau terminal se permite ______m. 
1
Armatura și clemele utilizate la LEA sunt pentru legături de susținere, întindere și terminale. 
Adevarat
Fals
1
Branșamentul LEA este format din 4 părți.  
Adevarat
Fals
2
Stâlpii de branșament intermediari se utilizează la branșamentele LEA cu lungimea de 15 m.   
Adevarat
Fals
1
Întinderea definitivă a conductoarelor la LEA se execută în mod mecanizat.     
Adevarat
Fals
1
Tensiunea nominală a LEA este tensiunea între oricare conductor de fază și conductorul de nul.  
Adevarat
Fals
2
Completarea inscripțiilor poate fi realizată la baza stâlpilor cu linia electrică aeriană aflată sub tensiune. 
Adevarat
Fals
2
Verificarea gradului de putrezire a stâlpilor din lemn se realizează numai după deconectarea liniilor electrice aeriene de sub tensiune. 
Adevarat
Fals
1
Distanța dintre stâlpi la liniile de tensiune joasă este de 35-50 m, dar în locuri de cotitură sau terminal se permite 35 m.                                                                 
Adevarat
Fals
2
Pe același pilon conductoarele de tensiune înaltă se poziționează mai sus decât conductoarele de joasă tensiune. 
Adevarat
Fals
1
Liniile electrice aeriene (LEA) servesc pentru:
a. înlăturarea pierderilor de tensiune în rețea;
b. alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici;
c. transport și distribuție a curentului electric;
d. producerea curentului electric de înaltă tensiune.
2
Câte conductoare se utilizează la LEA de iluminare?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
1
Stâlpii de beton se plantează folosindu-se:
a. țapine și furci de lemn;
b. troliu;
c. automacara;
d. cricul.
2
Secțiunea conductorului branșamentului se alege în funcție de:
a. lungimea traseului;
b. puterea consumatorului;
c. tipul consumatorului;
d. tipul de rețea electrică.
2
Secțiunea conductorului branșamentului se alege în funcție de:
a. lungimea traseului;
b. puterea consumatorului;
c. tipul consumatorului;
d. tipul de rețea electrică.
1
Lungimea maximă a branșamentului poate fi:
a. 20 m
b. 50m
c. 80m
d. 100 m
1
Legătura conductoarelor la izolatoare se execută cu sârmă din:
a. acelaș material cu conductorul;
b. oțel;
c. bandă metalică;
d. cuprul.
2
Prin conductorul sau firul de pământ trece curent, când:
a. rețeaua alimentează un consumator;
b. se produc descărcări electrice/trăsnet;
c. atinge valoarea nominală a curentului;
d. se produce scurtcircuit.
1
Care este secțiunea conductoarelor din Al selectate pentru montare LEA a consumatorului?
a. 10 mm2;
b. 16 mm2;
c. 25 mm2;
d. 54 mm2
1
Conform cărui document/act se face trasarea și pichetarea LEA:
a. Proiect
b. NAIE
c. Hartă
d. Schiță
1
Conform cărui document/act se face trasarea și pichetarea LEA:
a. Proiect
b. NAIE
c. Hartă
d. Schiță
1
Distribuirea energiei electrice se realizează prin rețele electrice:
1.
2.
1
Conductoarele utilizate la LES de joasă tensiune se confecționează din metal de _________ sau ____ .
1
Identificarea fazelor la LES se realizează în funcție de ___________ izolației conductoarelor. 
1
Săparea șanțului LES se execută în mod________________________sau ___________________________ .
1
Traversarea străzilor cu o LES se face _______________ cu strada.
2
În procesul de montare a LES, la traversarea drumurilor, pentru a nu deteriora cablul, se utilizează: 
1
Materialele utilizate la pozarea cablurilor pentru montarea LES sunt: 
1.
2.
3.
4.
1
Pentru a evita acţiunea forţelor de tracţiune a cablului LES, pozarea acestora se execută 
1
Pentru a evita acţiunea forţelor de tracţiune a cablului LES, pozarea acestora se execută 
2
Scrie 3 avantaje ale linilor electrice subterane de joasă tensiune, față de liniile electrice aeriene:  
2
Dezavantajele LES față de LEA sunt: 
1.
2.
1
Clasifică liniile electrice subterane (LES) după valoarea tensiunii: 
1.
2.
3.
1
Enumeră metodele/tipuri de montare a liniilor electrice subterane:
2
La intersecția cablurilor de diferite tensiuni, cele de tensiune joasă se poziționează _________________ celor de tensiune _________ .
2
La pozarea cablurilor LES, lungimea cablului este mai mare ca lungimea șanțului, deoarece 
1
Înnădirea cablurilor LES se execută cu ajutorul: 
1
Îmbinarea mecanică a conductoarelor se realizează prin: 
1
Îmbinarea termică a conductoarelor se realizează prin:
1
Legarea la pământ a cablurilor LES se execută prin: 
1
Manșoanele utilizate la LES sunt de următoarele tipuri: 
1
Branșamentul LES face legătura între : _______________________ și _____________________________________________________.
2
La temperatura mai joasă de _____ GradeC, pozarea cablului se efectuează după încălzirea lui prealabilă.
1
Pentru protecția mecanică la pozarea cablurilor LES se utilizează  
1
Cablul subteran se amplasează în șanț la o adâncime de __________ iar lățimea șanțului la bază este în dependență de _______________.
1
Manșoanele reprezintă o construcție ___________________ , care servește la_______________ a două sau mai multe porțiuni de cablu.
1
Joncțiunea conductoarelor se plasează în mufe la  
1
Cablurile destinate pentru branșament sunt de tensiune
2
Racordul principal a branşamentului LES este executat de la __________________ de distribuție până la ____________ electric.
1
Reducerea adâncimii de pozare a LES la intrarea în clădirise admite la o distanţă mai mică de ______ metri de la clădire
2
Pentru a evita prăbușirea pavajului la astuparea șanțului la montarea LES este necesar de respectat realizarea următoarelor etape. 
3
Care este cauza prăbușirii pavajului, peste o săptămână de la montarea LES ?  
2
Care este rolul monșoanelor de stopare?
2
Cum se face distribuirea energiei electrice pe cele 3 faze ale branșamentului?
2
Pe trasee lungi, rezerva pentru înlocuirea cutiilor terminale și a manșoanelor se obține prin 
1
Cum se protejează cablurile la pozarea LES la întrarea în clădiri? 
3
Cum trebuie acoperit șanțul cu pământ pentru ca în rezultatul montării să nu se prăbușească montajul?
2
Ordonează prin numerotare consecutivitatea operațiilor de montare a LES în tranşee:_________a. Executarea șanțurilor, traversărilor_________b. Executarea înădirilor și a ramificațiilor_________c. Marcarea traseului/pichetarea țărușilor _________d. Punerea sub tensiune_________e. Derularea și pozarea cablurilor_________f. Darea în exploatare _________g. Astuparea șanțurilor, refacerea pavajelor ________ h. Verificarea funcţionării
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Adîncimea şanţului pentru două cabluri de joasă tensiune la LES va fi de:
a. 500 mm;
b. 600 mm;
c. 700 mm;
d. 800 mm.
2
Care este forma geometrică în secțiune a unui șanț pentru montarea LES?
a. pătrată;
b. trapez cu baza mică sus;
c. trapez cu baza mică jos;
d. dreptunghiulară.
1
Trasarea LES se execută conform:
a. proiectului;
b. desenului tehnic;
c. șablonului;
d. schiţei.
1
Trasarea LES se execută conform:
a. proiectului;
b. desenului tehnic;
c. șablonului;
d. schiţei.
3
Care va fi lăţimea betonului extras pentru săparea unui şanţ destinat pentru 2 cabluri?
a. 500 mm;
b. 700 mm;
c. 900 mm;
d. 1100 mm.
1
La traversarea drumurilor, cablul se montează la o adâncime de:
a.800 mm;
b.1000 mm;
c.1200 mm;
d.1500 mm.
1
La traversarea căilor ferate, cablul se montează la o adâncime de:
a. 800 mm;
b.1000 mm;
c.1200 mm;
d.1500 mm.
1
Fasonarea capetelor conductoarelor se execută:
a. mecanic;
b. manual;
c. după șablon;
d. automatizat.
1
Branșamentele subterane vor fi montate la adâncimea de:
a. 500 mm;
b. 600 mm;
c. 700 mm;
d. 800 mm.
2
Selectarea clemei de înnădire la cablul LES depinde de:
a. tipul izolației;
b. numărul conductoarelor;
c. grosimea cablului;
d. materialul conductor.
2
La executarea derivației LES cablul principal:
a. se taie;
b. nu se taie;
c. se lipeşte;
d. nu se lipeşte.
2
În timpul pozării cablului, pentru evitarea alunecării pereților șanțului, se va:
a. aplica fundament de beton;
b. ocoli traseul;
c. aplica gard suplimentar de lemn;
d. poza cablul de la exteriorul șanțului.
1
Simbolul care reprezintă materialul izolației din polietilenă este:
a. A;
b. H;
c. Y;
d. P.
1
La derularea cablului manual, distanța dintre doi muncitori trebuie să fie minim:
a. 1 m;
b. 2 m;
c. 3m;
d. 4 m.
1
La derularea cablului manual, distanța dintre doi muncitori trebuie să fie minim:
a. 1 m;
b. 2 m;
c. 3m;
d. 4 m.
1
Pentru un cablu de joasă tensiune, lățimea inferioară minimă a șanțului este:
a. 100 mm;
b. 200 mm;
c. 300 mm;
d. 400 mm.
1
Cablurille de energie electrică din pământ se marchează cu inele la distanța de, una de alta
a. 25m;
b. 20m;
c. 15m;
d. 10m.
1
Pentru cablurile de joasă tensiune, lățimea de la baza șanțului este de maximum:
a. 100mm;
b. 200mm;
c. 300mm;
d. 400mm.
2
Rostogolirea tamburului la instalarea LES, se face:
a. după acele ceasornicului;
b. contra acelor ceasornicului;
c. din partea de sus a tamburului;
d. din partea de jos a tamburului.
1
La pozarea cablurilor pentru branșamentele subterane, distanța până la cablurile de tensiune joasă trebuie să fie:
a. 70 mm;
b. 100 mm;
c. 250 mm;
d. 50 mm.
1
La derularea cablurilor LES, cablu se ține de echipa de instalatori:
a. în mâini;
b. pe umăr;
c. de asupra capului;
d. pe pământ.
2
Care cablu LES este amplasat primul de la clădire (construcție)?
a. de tensiune joasă;
b. de tensiune medie;
c. de tensiune înaltă;
d. de tensiune foarte înaltă.
1
Joncțiunea conductoarelor în mufe se plasează:
a. la începutul mufei;
b. la mijlocul mufei;
c. la capătul mufei;
d. perpendicular pe mufă.
1
Conductorul neutru/nul este marcat întotdeauna cu culoare roșie. 
Adevarat
Fals
1
Pichetarea este procesul de montare a unei LES. 
Adevarat
Fals
1
Dimensiunile şanţului depind de numărul de cabluri ce vor fi montate.
Adevarat
Fals
1
Pozarea cablului se face direct pe fundul şanţului. 
Adevarat
Fals
2
Desfășurarea cablului la cotituri se efectuează cu ajutorul rolelor. 
Adevarat
Fals
1
Tamburile cu cabluri care urmează a fi desfășurate și pozate trebuie să se afle în punctele de unde începe desfășurarea. 
Adevarat
Fals
2
Refacerea izolației conductoarelor la înnădirea LES în rețeaua de tensiune joasă este necesară. 
Adevarat
Fals
2
Cărămida este așezată în șanț pe lat direct peste cablu LES.
Adevarat
Fals
1
În același șanț pot fi montate cabluri de înaltă tensiune și de joasă tensiune. 
Adevarat
Fals
2
Cablul de tip SIP se utilizează la branșamentul subteran  
Adevarat
Fals
1
Branșamentul subteran poate fi alimentat de la LEA. 
Adevarat
Fals
1
Banda de semnalizare la LES se instalează la 25 cm deasupra cablului.   
Adevarat
Fals
2
Banda de semnalizare este destinată pentru protejarea cablului 
Adevarat
Fals
1
Pentru deplasarea cablului LES pe orizontală se folosesc dispozitive cu role. 
Adevarat
Fals
2
Astuparea șanțurilor se face cu straturi de pământ succesive de câte 20 cm, udate și bătute pentru a evita așezările de teren
Adevarat
Fals
2
La cablurile LES primul strat comun al conductoarelor este armatura de oțel. 
Adevarat
Fals
1
La îmbinarea în manșon, pentru rețeaua cu tensiunea până la 1000 V porțiunea de suprapunere a cablului este de 0,5 m.      
Adevarat
Fals
2
La înnădirea cablurilor LES în rezultatul presării se măreşte rezistenţa de contact a firelor conductoare. 
Adevarat
Fals
2
La unirea conductoarelor prin presare, mufele de cupru se unesc cu conductoare de cupru, deoarece conductoarele de același material nu se oxidează.
Adevarat
Fals
2
Pentru împământarea cablului firul de legătură cu pământul se unește la armăturile de oțel prin lipire 
Adevarat
Fals
2
Pentru îmbinarea cablurilor este necesar scoaterea tuturor straturilor de protecție și izolație.   
Adevarat
Fals
1
Branșamentele electrice se leagă la cablul rețelei de distribuție cu ajutorul unui manșon de legătură.   
Adevarat
Fals
2
Racordul principal al branșamentului intră în tabloul de firidă de jos în partea stângă a branșamentului.   
Adevarat
Fals
2
Procesul tehnologic de execuție a branșamentelor se referă doar la lucrările aflate sub tensiune. 
Adevarat
Fals
1
Amplasarea branșamentului faţă de conducta de apă, gaz şi termică este de 350 mm.   
Adevarat
Fals
2
Astuparea șanțurilor se face cu straturi de pământ succesive de câte 20 cm, udate și bătute pentru a evita așezările de teren. 
Adevarat
Fals
2
Stabiliți consecutivitatea unirii părților componente a branşamentului la LES:________ a. firida de branșament;________ b. racordul principal;________ c. racordul secundar.
1
2
3
1
Scrie funcțiile tabloului de distribuție:
1
Tabloul general de distribuție a energiei electrice pentru consumatorii casnici se instalează 
1
Distribuția energiei electrice la scară/etaj este asigurată de tabloul de distribuție 
1
Distribuția energiei electrice în apartamente este asigurată de tabloul de distribuție 
1
Tabloul general de distribuție primește energie electrică la o tensiune sub 
1
Receptoarele electrice se împart:
1.
2.
1
După valoarea tensiunii , instalațiile electrice se clasifică:
1.
2.
3.
1
După frecvența tensiunii, se deosebesc instalații de curent:
1.
2.
1
Din punct de vedere al modului de protecție, instalațiile sunt:
1.
2.
3.
1
Sarcina pe 3 faze a circuitului se distribuie 
1
Instalațiile electrice provizoriu de iluminat se clasifică în: 
1
După locul de amplasare instalaţiile de iluminat provizoriu se clasifică de_________________ și de _________________ 
1
Întrerupătoarele și comutatoarele de energie electrică după polaritate se clasifică:
1.
2.
3.
1
Priza de pământ se folosește pentru 
2
Pentru protecţia omului de electrocutare, la atingere indirectă, carcasele metalice a echipamentelor electrice necesită
1
Descifrează notările/ indicațiile:1.PE ___________________________________________2 PEN __________________________________________3 N_____________________________________________
1.
2.
3.
1
Priza de pământ poate fi:
1.
2.
1
Echipamentele electrice care NU necesită împământare sunt: 
2
Scrie 4 avantaje ale prizelor de pământ naturale:
3
Calculează curentul într-un circuit provizoriu ce alimentează aparatele electrice cu puterea 3740W și o tensiune a circuitului de 220V. 
3
Calculează curentul într-un circuit provizoriu ce alimentează aparatele electrice cu puterea 3740W și o tensiune a circuitului de 220V. 
2
Iluminarea șantierelor se realizează prin intermediul rețelelor ___________________ care se avizează pentru o perioadă de maxim ___________ zile.
2
Iluminarea șantierelor se realizează prin intermediul rețelelor ___________________ care se avizează pentru o perioadă de maxim ___________ zile.
1
 Câte fire conductoare se montează la un corp de iluminat provizoriu:
a. 2;
b. 3;
c. 4;
d. 5.
1
Care dintre următoarele tipuri de tuburi se montează la instalațiile de iluminat provizoriu?
a. IP, PEL;
b. P;
c. Țevile de oțel;
d. PVC.
1
La montarea corpurilor de iluminat conductorul de nul se leagă la:
a. filetul duliei;
b. contactul de fund al duliei;
c. dulia corpului de iluminat;
d. cârligul de pe tavan.
1
Care este tensiunea maximă de alimentare pentru lămpile portabile ?
a. 6 V;
b. 12 V;
c. 24 V;
d. 36 V.
2
Ce reprezintă rețelele electrice?
a. ansamblul cablurilor, conductoarelor și tablourilor de distribuție destinate alimentării cu energie electrică;
b. ansamblul tablourilor auxiliare de distribuție;
c. ansamblul tablourilor de distribuție amplasate numai în subsolul clădirii;
d. ansamblul consumatorilor electrici conectaţi la LEA.
1
 Priza de pământ are rolul de protejare a omului de electrocutare la:
a. atingere directă;
b. atingere indirectă;
c. atingere directă și indirectă;
d. scurtcircuit.
2
Care din următoarele echipamente electrice nu necesită împământare?
a. motorul electric;
b. becul incandescent;
c. frigiderul;
d. microunda.
1
 Aparatul cu care se măsoară rezistența prizei de pământ este:
a. ampermetrul;
b. voltmetrul;
c. megaohmmetrul;
d. wattmetrul.
1
Rezistența prizei de legare la pământ în sistemul de distribuție 380/220 V este maxim de:
a. 4 Ω;
b. 6 Ω;
c. 8 Ω;
d. 10 Ω.
2
Priza naturală de pământ se recomandă de utilizat:
a. dacă corespunde densității de curent;
b. la adâncime mai mică de 50 cm;
c. la conexiuni prin șuruburi;
d. la conexiuni cu conductori de Cu.
1
Montarea/Construcția unei rețele electrice provizorii este realizată de:
a. inginerul electric;
b. muncitor al companiei de construcție;
c. muncitor calificat în domeniu;
d. elev practicant-electrician.
2
O priză de pământ trebuie să aibă o rezistență de maxim 4 Ohm pentru instalații la care curentul maxim de scurt circuit este 6 A.   
Adevarat
Fals
2
Priza de pământ este formată din electrozi din țeavă de oțel cu grosimea pereţilor 4 mm.  
Adevarat
Fals
2
Pentru o priză de pământ electrozii orizontali se vor îngropa la o adâncime de 0,8 m.       
Adevarat
Fals
2
Conexiunea dintre electrozii prizei de pământ se realizează cu platbandă cu dimensiunea 20x4 mm.            
Adevarat
Fals
1
Rezistența prizei de pământ se măsoară cu megaohmmetrul.  
Adevarat
Fals
2
Instalațiile electrice provizorii de iluminat sunt alimentate de la tablourile de distribuție separat de cele care alimentează instalațiile de forță.      
Adevarat
Fals
1
Alimentarea cu energie electrică a șantierelor se face prin linie subterană.  
Adevarat
Fals
1
Pentru comanda și protecția instalațiilor electrice provizorii se folosesc întrerupătoare automate 
Adevarat
Fals
3
Calculează necesarul de material pentru electrozi la confecționarea unei prize de pământ triunghiulară cu latura 2 m și lungimea electrodului vertical de 2,5 m. __________________________________________________ __________________________________________________ Răspuns: ______________ 
3
Schițează și enumeră priza de pământ după formele geometrice: 
2
Locuința este prevăzută cu priza de pământ. La atingerea calculatorului simt prezența curentului electric. Descrie cauzele posibile ale defectului
3
Avem o priză artificială de 4 Ω și o priză naturală de 4 Ω unite în paralel. Calculați rezistența totală a prizei de legare la pământ.Răspuns:________________Scrieți răspunsul și calculele 
2
 Posturile de transformare au rolul de a transforma _______________ de la o tensiune ___________ la una ____________, in vederea alimentarii nemijlocite a consumatoarelor.
1
Părțile componente principale ale transformatorului sunt: 
1.
2.
3.
1
Aparatele montate în circuitele secundare a PT (punctului de distribuție) servesc la:
1.
2.
3.
4.
3
Ce vei întreprinde în cazul când atmosfera este poluată și are acțiune corozivă asupra barelor/conductoarelor de aluminiu la posturile de transformare?
3
Ce vei întreprinde în cazul când atmosfera este poluată și are acțiune corozivă asupra barelor/conductoarelor de aluminiu la posturile de transformare?
3
Funcțiile tabloului de distribuție din postul de transformatoare sunt:
1.
2.
3.
1
Un transformator este o _______________ electrică, care transferă _________________________ dintr-un circuit în altul și funcționează pe baza legii _________________________ _________________________________________________ .
2
Raportul tensiunilor la bornele înfășurărilor transformatorului , se numește ________________________________________ al transformatorului și se notează cu ___________________ .
1
Capetele înfășurărilor transformatorului trifazat se conectează între ele in _________________sau în ___________________ .
1
Linia de alimentare a postului de transformare intră prin _________________ dotat cu___________________ montate în imediata apropiere a transformatorului.
1
Pentru protecția împotriva supratensiunilor atmosferice postul de transformare este prevăzut cu _________________________________________________ .
1
Postul de transformare are o priză de pământ a cărei rezistență de dispersie este de _______Ω.
3
Ce acțiuni de protecție se întreprind în timpul verificării tablourilor de distribuire? 
1
În cutia de evidență a curentului electric se montează : 
1.
2.
1
În cutia de evidență a curentului electric se montează : 
1.
2.
2
În scopul citirii ușoare a cablajelor în tablouri se folosesc conductoare cu izolație  
3
Rolul mașinilor electrice este
3
Scrie 5 reguli de Securitate la utilizarea energiei electrice, folosind în fiecare propoziție negația NU.
2
Transformatorul monofazat coborâtor are caracteristicele:U1=________; N1= _____; N2=________; P=__________ .
2
Explică situațiile specifice la funcționarea transformatorului:1. în gol ___ .2. în sarcină ___ . 3. în scurtcircuit ___ . 
1.
2.
3.
1
La transformatorul monofazat, tensiunea la bornele secundarului la mers în gol este:
a. 50 V;
b. 100 V;
c. 220 V;
d. 400 V.
1
La transformatorul monofazat, curentul nominal primar este:
a. 12,7 A;
b. 16,7 A;
c. 20,7 A;
d. 24,7 A.
2
Transformatorul utilizat pentru lărgirea diapazonului de măsurare a contoarelor este de:
a. Putere;
b. Tensiune;
c. Curent;
d. Rezistență.
2
Transformatorul electric se consideră că funcționează în gol atunci când curentul în bobina secundară este egal cu:
a. I2 = 1 A;
b. I2 = 0 A;
c. U2 = 1 V;
d. U2 = 0 V.
2
Din câte bobine este compus transformatorul trifazat de curent alternativ?
a. 3;
b. 4;
c. 5;
d. 6.
2
În timpul funcționării motorului electric miezul transformatorului se încălzește exagerat din cauza:
a. scurtcircuitului în bobina primară;
b. scurtcircuitului în bobina secundară;
c. deteriorării izolației plăcilor;
d. creșterii temperaturii mediului.
2
Bobinele transformatorului cu secțiunea conductorului rotundă (cerc) au diametrul:
a. mai mic de 8 -10 mm2;
b. mai mare de 8 -10 mm2;
c. mai mic de 16 - 20 mm2;
d. mai mare de 16 - 20 mm2.
2
Alegeți coeficientul de transformare care reprezintă un transformator coborâtor:
a. k = 1,45;
b. k = 1;
c. k = 0,45;
d. k = 0.
3
Criteriul de bază pentru selectarea corectă a postului de transformare se realizează în baza:
a. volumului postului de transformare;
b. masei postului de transformare;
c. tipului de rețele care urmează să fie racordate;
d. tipului de instalare.
2
Indicele ce determină măsurarea puterii folosite la contorul electronic este:
a. rotațiile discului;
b. impulsurile;
c. scară gradată;
d. acul indicator.
3
Parametrul principal în baza cărui se alege siguranța fuzibilă la schimbare este:
a. dimensiunea;
b. culoarea;
c. curentul electric;
d. modelul.
3
Instrumentul necesar pentru determinarea corespondenței fazelor circuitelor primare și cele secundare în tabloul de distribuție este:
a. lampa de control;
b. indicatorul de tensiune;
c. ampermetrul;
d. voltmetrul.
3
Selectați varianta corectă a ordinii de unire a conductorului în contactele bornelor contorului:
a. șurub de jos - șurub de sus;
b. șurub de sus - șurub de jos;
c. ambele șuruburi concomitent.
1
Postul de transformare este destinat alimentării consumatorilor cu tensiune joasă. 
Adevarat
Fals
2
Transformatorul monofazat de ridicare are caracteristicele: U1=6000 V; N1=1200 spire; N2=80 spire; P=100 kVA.
Adevarat
Fals
1
În stațiile și posturile de transformare se folosesc conductoare neizolate, rigide sau flexibile din aluminiu sau aliaje de aluminiu.  
Adevarat
Fals
1
Din transformator, prin circuite de joasă tensiune , energia electrică este transmisă la tabloul de distribuție de tensiune înaltă.  
Adevarat
Fals
2
PTM se racordează în cablu sau aerian pe partea de joasă tensiune și numai în cablu pe partea de înaltă tensiune.                                                               
Adevarat
Fals
2
PTM se racordează în cablu sau aerian pe partea de joasă tensiune și numai în cablu pe partea de înaltă tensiune.                                                               
Adevarat
Fals
2
Linia de alimentare a postului de transformare aerian (PTA) întră la transformator prin separator tripolar de tipul STEP, și prin siguranțe fuzibile
Adevarat
Fals
2
Conductoarele utilizate la realizarea legăturilor electrice ale circuitelor secundare sunt numai din aluminiu.    
Adevarat
Fals
2
PTM au rolul de a transforma energia electrică de la o tensiune înaltă la una joasă, deoarece acestea alimentează consumatorul. 
Adevarat
Fals
2
PT în cabine zidite se execută numai subteran, deoarece la posturile subterane ventilația se execută forțat cu gurile de ventilație scoase în exterior  
Adevarat
Fals
2
Circuitele primare ale unei stații electrice sunt realizate sub formă de celule, deoarece celula este o parte componentă a unei stații, care conține echipamentele mai multor circuite și ansambluri modulare de aparataj electric.  
Adevarat
Fals
2
Transformatorul monofazat este format din 2 bobine
Adevarat
Fals
2
Rolul uleiului în transformatorul de putere este pentru răcire și izolare. 
Adevarat
Fals
1
Transformatorul cu 600 spire în bobina primară și 30 de spire în bobina secundară are un coeficient de transformare egal cu 15. 
Adevarat
Fals
1
Transformatorul cu 400 de spire în bobina primară și 800 de spire în bobina secundară este de coborâre.  
Adevarat
Fals
2
În tablourile electrice neglijarea ordinii fazelor circuitelor primare cu cele secundare nu dereglează funcționarea echipamentului electric. 
Adevarat
Fals
2
La arderea unei siguranțe fuzibile dintr-un sistem trifazat de tensiune medie se vor schimba toate trei siguranțe conform instrucțiunii furnizorului. 
Adevarat
Fals
2
Cutia de evidență metalică trebuie obligatoriu să fie conectată la împământare prin balamaua electrică. 
Adevarat
Fals
3
Completați tabela cu răspunsurile corecte:
2
Alegeți schema de unire a bobinelor transformatorului trifazat în stea. Încercuiți răspunsul.