Tencuitor - zugrav

159 întrebări, 0 selectate

1
Scrie 3 reguli de securitate a muncitorului, obligatorii, utilizate în încăperea, unde se acoperă suprafețele cu lac:
2
Numește straturile tencuielii obișnuite și funcțiile lor: 
1
2
3
1
Schelele se ancorează de-a lungul fațadei la distanța de _____________m, iar în înălțime la distanța de ______________m.
1
Timpul de uscare a suprafețelor tencuite cu mortar obișnuit este de ________ zile, iar cu mortar pe bază de ipsos este de _________ zile.
1
Indică 3 defecte ale suprafeței zugrăvite:
1
Tipurile de plasă din fibră de sticlă diferă prin ___________________lor exprimată în ______________ pe m².
2
Vopselele decorative sunt destinate pentru lucrări de finisare în ________________ și____________________ , dar și în încăperi cu ___________________ sporită.
1
Pentru a realiza tencuirea cu mortare obișnuite, temperatura mediului trebuie să fie minim de ______________ și maxim de _________________ .
1
Tencuirea suprafețelor se execută cu scopul de a: 
1
În mortarul pentru șape, în clădirile de locuit, se utilizează ciment de marca _____________, iar în clădirile industriale, ciment de marca _____________.
1
În caz de incendiu, vei apela numărul________ și vei informa ___________________.
2
Scrie 3 indici de calitate ale suprafețelor drișcuite:
2
Care este mărimea minimă și maximă a unghiului de gletuire:
a. 15-80
b. 20-85
c. 25-90
d. 30-95
1
Pentru încăperi cu umiditate sporită, se va alege tapetul:
a. Termorol
b. Lincrust
c. Vlies
d. Fibră de sticlă
1
La instalarea schelelor, grosimea scândurii de sub montanți/stâlpi trebuie să fie minim de:
a. 20 mm
b. 30 mm
c. 40 mm
d. 50 mm
1
Mortarul pentru tencuire este un amestec omogenizat, compus din:
a. liant
b. dizolvant
c. agregat
d. conservant
2
În dependență de modul de prelucrare, tencuiala decorativă performantă este:
a. vopsită
b. structurată
c. facturată
d. nivelată
1
Pigmenții trebuie să posede așa proprietăți ca:
a. putere de colorare
b. absorbție de apă
c. hidroscopicitate
d. rezistență la lumină
1
Pereții din plăci de ipsos se atribuie suprafețelor:
a) cu absorbție mică
b) neabsorbante
c) slab absorbante
d) puternic absorbante
2
Șapa se realizează cu scopul de a:
a) executa finisarea, mări rezistența, termoizola
b) astupa fisurile, nivela suportul, finisa suportul
c) nivela, netezi, mări rezistența, finisa suportul
d) îngroșa pardoseala, mări aderența, netezi suportul
1
Pentru drișcuirea manuală a suprafețelor se folosește drișca mică cu talpa din:
a) Lemn
b) Inox
c) Cauciuc
d) Plastic
2
Lianții cu priză rapidă sunt:
a) Ipsosul
b) Argila
c) Varul hidraulic
d) Cimentul
3
Capacitatea de încărcare a unui leagăn monobloc este de 120kg/muncitor și 60 kg încărcătură. Calculează, care va fi capacitatea de încărcare a 5 leagăne monobloc.Rezolvare:__________________________________________________Răspuns _____________kg.
3
Volumul unui stingător cu spumă, ajunge pentru stingerea a 15 m 2 de suprafață. Calculează de câte stingătoare va fi nevoie pentru a stinge o suprafață de 175 m2 .Rezolvare:__________________________________________________Răspuns _____________stingătoare.
3
Calculează suprafață tavanului unui salon ce va fi tencuit, dacă încăperea are dimensiunile de 6x3,58 m?Rezolvare:________________________________________________________Răspuns _______________ m2.
3
Într-un hol de 5,5x7 m, cu h= 2,5m se va încleia tapet fără ornamente. De câte rulouri de tapet va fi nevoie, dacă un rulou are 10 m lungime și 0,9 m lățime? Rezolvare:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns _____________rulouri.
3
Capacitatea de încărcare a unui leagăn monobloc este de 105kg/muncitor și 75 kg încărcătură. Calculează care va fi capacitatea de încărcare a 9 leagăne monobloc. Rezolvare:________________________________________________________Răspuns: _____________ kg
3
Calculează de câte foi de ghips-carton cu dimensiunile de 2500x1200 mm sunt nevoie pentru placarea unui perete despărțitor (dublu) cu dimensiunile de 10,3x3,5 m.Rezolvare:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: __________ foi.
3
Calculează câți m3 de mortar sunt necesari pentru realizarea tencuielii colorate din var-nisip (în strat cu grosimea de 20 mm) a unui perete al fațadei cu dimensiunile de 22x6 m, cu 6 ferestre de 1,x1,6 m și o ușă de 2,1x1,4 m.Rezolvare:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: _______ m3.
3
De câte găleți de tencuială mozaicată a câte 15 kg va fi nevoie pentru a tencui o suprață de 65m2, dacă norma de consum este de 2,3kg/m,2?Rezolvare:________________________________________________________________________________________________________Răspuns _______________ găleți.
3
Câte găleți de amorsă a câte 5 kg și câte găleți de emulsie a câte 15 kg se vor utiliza pentru zugrăvirea unui tavan de 20x15m, dacă norma de consum pentru amorsă este de 0.15, iar pentru emulsie de 0,20 kg /m2 ?Rezolvare:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: amorsă____________ găleți, vopsea ____________găleți.
3
Ce suprafață vei tencui cu 18 saci a câte 25 kg de tencuială decorativă, dacă norma de consum este de 2,7 kg /m2. Rezolvare:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns:________________m2.
3
Calculează câte kg și câți saci de 30 kg de amestec uscat sunt necesari pentru a tencui 6 coloane cu 4 laturi, cu lățimea laturii de 0,5m și h=5 m (norma de consum 9 kg/m2).Rezolvare:_____________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: __________________kg; _________________saci.
3
Ce suprafață se va termoizola cu 100 bucăți de plăci din vată minerală, cu dimensiunile standarde ale plăcii de 0,6x1 m?Rezolvare:______________________________________Răspuns:___________m2.
3
Pentru amorsarea unei pardoseli cu dimensiunile de 15x35 m se va utiliza amorsă bituminoasă. De câte kg de amorsă vei avea nevoie, dacă norma de consum este de 0,3 kg/m2 ? Rezolvare:_________________________________________________________________________________________________Răspuns:___________kg.
3
Pentru tencuirea unei suprafețe se vor prepara 12 porții de mortar de ciment-nisip, în proporție de 1:4 și 12 porții de nisip-ciment în proporție de 2:3. De câte găleți de ciment și de nisip vor fi nevoie?Rezolvare:_________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________găleți ciment; ______________găleți nisip.
3
Câți m2 vei zugrăvi cu 3 găleți de vopsea decorativă a câte 14 kg, dacă norma de consum este de 0,8 kg/m2 ?Rezolvare:____________________________________________Răspuns:_____________m2. 
3
Calculează câți metri și câte bucăți de baghetă sunt necesare pentru o încăpere de 15x6,5 m, dacă o bucată de baghetă are 2 m lungimea. Rezolvare:________________________________________________________________________________________________Răspuns: __________metri; _______bucăți.
3
Câți m3 de pietriș (în strat cu grosimea de 90 mm) se va împrăștia pe suportul de pământ cu suprafața de 25x30 m.Rezolvare: _______________________________________________________________________________________________________________Răspuns:________________m3.
2
Vopselile acrilice au o putere sporită de acoperire și sunt rezistente la spălare
Adevarat
Fals
1
Dacă dozajul la șapa autonivelantă n-a fost respectat, suprafața se va măcina.
Adevarat
Fals
1
Vata bazaltică, vata minerală și polistirenul sunt materiale termoizolante.
Adevarat
Fals
2
Consistența vopselei pentru aplicarea manuală și mecanizată este la fel.
Adevarat
Fals
2
Tencuielile decorative se structurează cu drișca mica, cu talpa din plastic.
Adevarat
Fals
1
Tapetele pe bază de hârtie se aplică pe suprafață fără a fi unse cu clei înainte de încleiere.  
Adevarat
Fals
2
După compoziție, vopselele decorative se deosebesc de vopselele acrilice     
Adevarat
Fals
2
Foile de ghips-carton se fixează pe carcasa de metal cu adeziv
Adevarat
Fals
1
Tencuielile decorative au aspect frumos, dar nu protejează suprafața.
Adevarat
Fals
3
Vopselele decorative hidroizolante au proprietăți hidrofobe, elasticitate înaltă și se structurează.
Adevarat
Fals
3
Montarea foilor de ghips-carton:____ a. croiește foile de gipscarton____ b. montează carcasa de metal____ c. fixează foile____ d. verifică îmbinările foilor____ e. verifică carcasa____ f. trasează suprafața.
4
2
5
6
3
1
3
Remedierea fisurilor de pe suprafața, care a fost tencuită în strat gros:_____ a. prepară mortarul_____ b. amorsează suprafața_____ c. aplică mortarul pe plasa înglobată_____ d. nivelează mortarul_____ e. înglobează plasa_____ f. aplică mortarul
2
1
5
6
4
3
3
Realizarea tencuielilor decorative structurate:_____ a. aplică tencuiala decorativă pe suprafață_____ b. structurează tencuiala cu drișca de plastic_____ c. fixează benzi adezive la necesitate_____ d. amorsează cu grund pe bază de nisip de cuarț nuanțată_____ e. prepară mortarul_____ f. amorsează suprafața
5
6
3
2
4
1
1
Care sunt primele 3 acțiuni în cazul unui accident la locul de muncă:
1.
2.
3.
2
Perlita este un______________________ ușor, care se utilizează la prepararea amestecurilor uscate __________________________.
2
După destinație, schelele utilizate în construcție sunt ____________ și_______________, iar după modul de deplasare există schele _______________ ,_________________ și auto-mobile.
1
Stratul de șpriț al tencuielii obișnuite are o grosime de la_________ până la _________ și se aplică pentru a asigura _____________ a suprafeței cu stratul de tencuială. 
1
După nivelarea mortarului, șinele zincate se _______________și se _________________ suprafața.
2
Completează succesiunea operațiilor de realizare a tencuielii umede, tradiționale, de calitate superioară, cu operațiile care lipsesc:1. Pregătirea suprafeței2._________________3._________________4.Aplicarea șprițului5._________________6._________________7.Executarea colțurilor8._________________9.Drișcuirea tencuielii
2
La tencuirea a două suprafețe alăturate din materiale diferite, la îmbinare apar _____________din cauza _________________diferite a suprafețelor.
1
La tencuirea cu mașina PFTG-4, injectorul se ține la distanța de ______________cm, iar unghiul de tencuire este de _________________ grade.
2
Scrie 3 elemente care se utilizează la zugrăvirea decorativă a suprafețelor:
1
Instruirea periodică de securitate și sănătate în muncă se face de către _________________întreprinderii sau de _________________ de șantier.
2
La finisarea glafului exterior, vom folosi glet pe bază de ___________________, care are în componența sa fibre de _________________.
2
Scrie 3 indici de calitate a suprafeței finisate cu tencuieli decorative structurate:
2
Care proporție indică mortarul simplu:
a) 1:3
b) 1:4
c) 1:2:3
d) 1:2::2:4
2
Colțarele de protecție se utilizează pentru a:
a) ușura tencuirea colțurilor
b) economisi timpul la executare
c) proteja colțurile de uzură
d) nivela mai ușor colțurile
1
În funcție de bază, tipurile de tapete sunt: 
a) lichide
b) de hârtie
c) lavabile
d) de vinil
2
Indicii de calitate a suprafeței zugrăvite sunt:
a) culoare uniformă
b) urme de scule
c) suprafața nepătată
d) suprafața netedă
1
Marca vopselei de email este:
a) BT
b) SP
c) EJ
d) PF
1
La instalarea schelelor, grosimea scândurii de sub montanți/stâlpi trebuie să fie minim de:
a) 20 mm
b) 30 mm
c) 40 mm
d) 50 mm
2
Calitatea șapei vechi se verifică prin:
a) ciocănire
b) zgâriere
c) zugrăvire
d) șlefuire
1
Firnisul natural se produce din ulei de:
a) rozmarin
b) rapiță
c) in
d) măsline
2
Mortarul utilizat la tencuirea fațadelor este de:
a) var
b) ciment
c) argilă
d) ipsos
2
Un remediu pentru înlăturarea petelor uleioase poate fi:
a) dezbaterea porțiunii uleioase
b) spălarea cu soluții degresante
c) grunduirea cu amorse acrilice
d) vopsirea porțiunii cu email
3
Ce suprafață va drișcui un muncitor într-un schimb cu drișca electrică, dacă într-o oră muncitorul drișcuiește 60 m2 de suprafață?Rezolvare:________________________________________________________Răspuns: ______________ m2
3
Câte kg de adeziv se vor consuma pentru încleierea plăcilor de termoizolare pe o suprafață de 60 m2, dacă norma de consum este 5 kg/m2? Rezolvare:________________________________________________________Răspuns: ______________ kg
3
De câte kg de glet este nevoie pentru finisarea pereților unei camere de 3,5x5m, h=2,6 m, cu o fereastră de 1,5x2 m și o ușă de 2x0,9 m, dacă norma de consum este de 0,7-1,2 kg /m2.Rezolvare:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns _________kg/m2 ,_________kg/m2.
3
Volumul unui stingător cu spumă ajunge pentru stingerea a 18 m² de suprafață. De câte stingătoare va fi nevoie pentru a stinge o suprafață de 225 m² ? Rezolvare:________________________________________________________Răspuns: _____________ stingătoare
3
Câte găleți a câte 5 kg de amorsă sunt necesare pentru a grundui pereții unei odăi de 6,2x4,3 m; h=3m, cu 2 ferestre de 1,8x1,5 m și o ușă de 2x0,8 m, dacă norma de consum este 0,15 kg/m2.Rezolvare:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: __________ găleți.
3
Un muncitor calificat poate tencui în mod mecanizat o suprafață de 105 m² pe zi. Calculează ce suprafață vor tencui 3 muncitor în 6 zile.Rezolvare:________________________________________________________Răspuns: _____________ m²
3
Câte găleți de vopsea lavabilă a câte 25 kg se vor utiliza pentru zugrăvirea tavanului unei încăperi de16x9 m, dacă norma de consum este 0,17 kg /m2 )Rezolvare:________________________________________________________ Răspuns: ______________ găleți
3
Calculează suprafața unui antreu cu dimensiunile de 3,20x5,98 m, h=2,7 m cu două ferestre de 1,65x1,20 m și o ușă de 2,10x0,9m.Rezolvare:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: pereți__________m2tavan ________________m2total ___________m2.
3
Câte bucăți de colțari de protecție a câte 2 m și câte 2,5 m vor fi necesari pentru glafurile interioare și exterioare ale 3 ferestre cu dimensiunile de h= 1,7 m și L=2,4 m:Rezolvare:________________________________________________________Răspuns: bucăți 2 m________, bucăți 2,5 m
3
Câți m3 de mortar vor fi necesari pentru a turna șapa de ciment-nisip cu grosimea de 70mm pe o suprafața de 15x32m?Rezolvare:________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ______________ m3.
3
Câți m2 vei zugrăvi cu 3 găleți de vopsea decorativă a câte 7 kg, dacă norma de consum este 0,30 kg/m2 ?Rezolvare:_______________________________________________Răspuns: ______________ m2
3
Ce suprafață vei tencui cu 15 saci a câte 25 kg de tencuială decorativă, dacă norma de consum este de 2,2 kg /m2?Rezolvare:________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ______________ m2
3
Pentru amorsarea unei pardoseli cu dimensiunile de 15x35m se va utiliza amorsă bituminoasă, în găleți a câte 14litri. De câte găleți vei avea nevoie, dacă norma de consum este de 1,3l/m2 ? Rezolvare:________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ______________ găleți
3
Calculează câte foi de ghips-carton cu dimensiunile de 2500x1200 mm sunt necesare pentru placarea unui perete cu dimensiunile de 12x4m. Rezolvare:_________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: __________ foi
3
De câți saci de 30kg de amestec uscat este nevoie pentru a tencui 3 coloane cu 6 laturi, h=4 m, lățimea laturii de 0,5 m, dacă norma de consum este 8 kg/m2?Rezolvare:________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________saci.
3
Într-o odaie de 6,2x3,5 m, cu h=2,5 m se va încleia tapet. Câte rulouri de tapet și câte cutii de clei vor fi necesare, dacă ruloul are 15x0,5 m, iar o cutie ajunge pentru încleierea a 30 m² de tapet? Rezolvare:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: _____________ rulouri; ____________ cutii de clei
3
Câte găleți a câte 5 kg de amorsă sunt necesare pentru a prelucra pereții unei săli de clasă de 9x6m; h=3m, cu 3 ferestre de 1,8x1,5 m și o ușă 2x0,9m. dacă norma de consum este 0,15 kg/m2. Rezolvare:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: __________ găleți 
2
Cauza desprinderii de la suport a plăcilor termoizolante este consistența adezivului.
Adevarat
Fals
2
După turnare, șapa umedă se acoperă cu peliculă pentru a mări rezistența.  
Adevarat
Fals
2
Trasarea suprafețelor se face cu scopul de a tencui mai ușor suprafața. 
Adevarat
Fals
2
Сalitatea zugrăvelilor simple se verifică peste 2 zile de la aplicare. 
Adevarat
Fals
2
Grișul este ingredientul care permite structurarea tencuielilor decorative.
Adevarat
Fals
2
Aerografia este aplicarea desenelor pe suprafață cu șabloane directe, indirecte și multicolore prin pulverizare. 
Adevarat
Fals
2
Tapetele pe bază de hârtie se aplică în încăperi cu umiditatea mai mare de 60%. 
Adevarat
Fals
1
Înainte de aplicarea vopselelor decorative, suprafața se zugrăvește cu orice culoare.
Adevarat
Fals
1
Foile de gipscarton se fixează pe carcasa de metal cu șuruburi.
Adevarat
Fals
1
Tencuielile decorative structurate sunt ambalate doar în saci.
Adevarat
Fals
2
Pentru accelerarea prizei, în mortarul de ciment, aplicat la exterior, se va adăuga sticlă lichidă, iar la interior sare de lămâie.
Adevarat
Fals
3
Pregătirea suprafeței din ghips-carton pentru zugrăvire:______ a) se prelucrează rosturile______ b) se înlătură praful;______ c) se aplică un strat subțire de glet;______ d) se amorsează suprafața______ e) se adâncesc șuruburile
1
2
3
4
5
3
Realizarea tencuielii decorative structurate:_____ a) se aplică tencuiala decorativă pe suprafață_____ b) se structurează tencuiala cu drișca de plastic_____ c) se fixează benzi adezive la necesitate_____ d) se grunduiește cu grund pe bază de nisip de cuarț care se nuanțează la necesitate_____ e) se amestecă tencuiala timp de 1-2 min_____ f) se amorsează suprafața  
1
2
3
4
5
6
3
Tencuirea suprafețelor cu amestec uscat pe bază de ipsos: _____ a) trasarea suprafețelor_____ b) prepararea mortarului _____ c) nivelarea mortarului d) amorsarea suprafețelor_____ e) pregătirea suprafețelor _____ f) aplicarea mortarului _____ g) drișcuirea umedă / netezirea _____ h) nivelarea mortarului                 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
Echipamentul individual de protecție a zugravului este:
1
La aplicarea mortarului cu ajutorul mașinii de tencuit, injectorul se ține _____________________ pe suprafață sub un unghi de __________________grade.
1
Schelele se ancorează de-a lungul fațadei la distanța de _____________m,iar în înălțime la distanța de _____________m.
1
Pentru a mări rezistența stratului de var, în compoziție se adaugă _____________ .
1
Tencuirea suprafețelor se realizează în următoarele scopuri: 
1.
2.
3.
4.
2
Completați succesiunea operațiilor de realizare a tencuielii umede tradiționale de calitate superioară, cu operațiile care lipsesc:1. _________________2. Trasarea suprafeței3._________________4._________________5. Aplicarea grundului6._________________7.Executarea colțurilor8._________________9.Drișcuirea tencuielii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
Tipurile de plasă din fibră de sticlă diferă prin ___________________lor exprimată în _________________ pe m2.
1
Agregatul este un ingredient al __________________________, care nu _____________________ apa și nu intră în _______________________ cu celelalte componente.
1
Friza, goblenul, lambriul, _____________________, și _____________________sunt elemente, care se utilizează la finisarea decorativă a suprafețelor.
1
Metodele de înlăturare a ruginii de pe suprafețele de metal sunt:1______________________ 3______________________2______________________4______________________.
1
2
3
4
2
Pentru șapa în clădirile de locuit se utilizează mortar de ciment marca ________, iar în clădirile industriale - ciment de marca ____________.
2
Pentru accelerarea prizei, la finisarea glafului exterior, în mortarul de ciment se adăugă ___________________, iar la finisarea glaful interior, se adaugă _________________.
2
În funcție de modul de prelucrare, tencuielile decorative moderne sunt: 
1.
2.
3.
2
Care proporție indică mortarul mixt:
a. 1:3
b. 1:4
c. 1:2:3
d. 1:2::2:4
1
Pentru a preveni apariția fisurilor, se realizează operația de:
a. încleiere a pânzei sticloase
b. șlefuire minuțioasă
c. aplicare a unui strat mai gros
d. drișcuire a suprafeței
1
Tapetul ,,termorol” se încleie cu:
a. PVA
b. KMC
c. amidon
d. adeziv
1
Lățimea minimă a podinilor la schelele pentru lucrările de finisare este:
a. 1,0 m
b. 1,2 m
c. 1,5 m
d. 1,75 m
1
În funcție de compoziție, vopselele pentru zugrăveli sunt:
a. decorative
b. de apă
c. structurate
d. de ulei
1
Drișcuirea tencuielilor obișnuite se face cu drișca de:
a. plastic;
b. lemn;
c. inox
d. cauciuc
2
Șapa se realizează cu scopul de a:
a) executa finisarea, mări rezistența, termoizola suportul
b) astupa fisurile, nivela suportul, finisa suportul
c) nivela, netezi, mări rezistența, finisa suportul
d) îngroșa pardoseala, mări aderența, netezi suportul
2
Ultima operație, efectuată la prepararea mortarului din amestec uscat, este :
a) se lasă pentru 5 min
b) se amestecă repetat cu mixerul
c) se dozează ingredientele
d) se acoperă apa cu amestec uscat
2
Denivelările pe suprafața tencuită există dacă:
a) mortarul s-a nivelat manual
b) reperele au fost montate greșit
c) trasarea s-a executat necalitativ
d) drișcuirea s-a realizat mecanizat
1
Capacitatea de încărcare a unui leagăn monobloc este de 120kg/muncitor și 75 kg încărcătură. Calculează capacitatea de încărcare a 3 leagăne-monobloc.Rezolvare: __________________________________________________Răspuns _____________kg.
3
Calculează câte foi de ghips-carton, cu dimensiunile de 2,5x1,2 m, sunt necesare pentru căptușirea unei încăperi, cu suprafața totală de 111 m2. Rezolvare________________________________________________________________________________________Răspuns: ______ foi.
3
Câți m2 vei zugrăvi cu 7 găleți de vopsea decorativă a câte 15 kg, dacă norma de consum este 0,40 kg/m2?Rezolvare: _____________________________________________________________________________________________________________Răspuns _____________m2.
3
Pentru amorsarea unei pardoseli cu dimensiunile de 25x12 m se va utiliza amorsă bituminoasă, în găleți, a câte 15 kg. De câte găleți vei avea nevoie, dacă norma de consum este de 0,25 kg/m2 ?Rezolvare: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns ________găleți.
3
Câte găleți a câte 4,2 kg de emulsie acrilică se vor folosi pentru zugrăvirea unei suprafețe de 60 m2, dacă norma de consum este 0,125 kg/m2?Rezolvare: _____________________________________________________________________________________________________________Răspuns _____________ găleți.
3
Calculează câți m2 de suprafață vor tencui, în mod mecanizat, 3 muncitori în 5 zile (8 ore/zi ), dacă într-o oră ei tencuiesc 39 m2..Rezolvare: _____________________________________________________________________________________________________________Răspuns _____________m2.
3
Volumul unui stingător cu spumă ajunge pentru stingerea a 12 m2 de suprafață. De câte stingătoare va fi nevoie pentru a stinge o suprafață de 225 m2 ?Rezolvare: __________________________________________________Răspuns _____________ stingătoare.
3
Într-o odaie de 6x4,5 m, cu h = 3 m se va încleia tapet de două tipuri: pe pereții mai lungi - tapet de culoare bej deschis, iar pe pereții mai scurți - de culoare bej închis. De câte rulouri de tapet va fi nevoie, dacă ruloul are 10 m lungime și 0,7m lățime?Rezolvare: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns :cu ornament _________ , fără ornament__________.
3
Câte găleți a câte 5 litri de amorsă (norma de consum 0,15 l/m2) sunt necesare pentru a prelucra pereții unei odăi de 6x4 m; h=3m, cu 2 ferestre de 1,8x1,5 m și o ușă 2x0,8 m. Rezolvare: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: __________ găleți.
3
Calculează câte foi de ghips-carton cu dimensiunile de 2500x1200 mm sunt necesare la placarea unui tavan cu dimensiunile de 10x5 m. Rezolvare: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: __________ foi.
3
De câte găleți a câte 15 kg de plaster de marmură va fi nevoie pentru a tencui o suprafață de 65m2, dacă norma de consum este de 2,3 kg/m2?Rezolvare: _________________________________________________Răspuns _____________găleți.
3
Ce suprafață are tavanul unui salon, dacă încăperea are dimensiunile de 4,5 x5 m?Rezolvare: _________________________________________________Răspuns _______________ m2.
3
Câți m3 de pietriș (în strat cu grosimea de 15 cm) se va împrăștia pe suportul de pământ cu suprafața de 25x30 m?Rezolvare: _________________________________________________Răspuns _____________ m3.
3
Ce suprafață vei tencui cu 12 saci a câte 25 kg de tencuială decorativă, dacă norma de consum este de 2,2 kg /m2 .Rezolvare:__________________________________________________Răspuns _____________ m2.
3
De câți saci a câte 30 kg de amestec uscat sunt necesari pentru a tencui 5 coloane cu 4 laturi, h=5m, lățimea laturii 0,5m, dacă norma de consum este de 9 kg /m2?. Rezolvare:_____________________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________________ saci.
3
Ce suprafață va fi drișcuită într-un schimb cu drișca electrică, dacă într-o oră se drișcuiesc 60 m2 de suprafață ?Rezolvare:__________________________________________________ Răspuns:________________m2.
3
Câte bucăți de 2m de colțari de protecție vor fi nevoie pentru glafurile interioare ale 5 ferestre cu dimensiunile de 1,7x1,5m? _______________________________________________Răspuns: ____________bucăți.
3
Pentru realizarea tencuielii obișnuite se prepară 21 de porții de mortar ciment –nisip: 9 porții în proporție de 2:4 și 12 porții în proporție de 1:3. Câte găleți de ciment și câte de nisip se vor folosi?Rezolvare______________________________________________________________________________________Răspuns: _____găleți de ciment, ________găleți de nisip.
1
Calitatea zugrăvelii decorative nu depinde de pregătirea prealabilă a suprafeței.
Adevarat
Fals
1
Cel mai eficient material termoizolant este polistirenul.
Adevarat
Fals
2
După turnare, șapa umedă se acoperă cu peliculă pentru a preveni apariția fisurilor
Adevarat
Fals
2
Cauza coșcovirii vopselii pe bază de ulei este suprafața rugoasă 
Adevarat
Fals
2
Grosimea stratului de tencuială decorativă structurată depinde de dimensiunile granulelor agregatului.
Adevarat
Fals
1
Tapetele Vlies se ung cu clei înainte de aplicare.
Adevarat
Fals
1
Înainte de aplicarea vopselelor decorative, suprafața se zugrăvește
Adevarat
Fals
1
Pereții din plăci de ipsos sunt suprafețe puternic absorbante. 
Adevarat
Fals
1
Timpul în care pot fi făcute corectări la tencuielile decorative structurate este de 30 min.
Adevarat
Fals
3
Pregătirea suprafețelor de cărămidă pentru lucrări de tencuire:____ a. se lichidează petele de grăsimi____ b. se curăță suprafața de stropii de mortar____ c. se amorsează suprafața____ d. se curăță rosturile____ e. se înlătură praful de pe suprafață____ f. se analizează vizual suprafața.
5
2
6
3
4
1
3
Realizarea tencuielii decorative mozaicate:_____ a se aplică mortarul pe suprafață_____ b se structurează mortarul cu drișca de plastic_____ c se fixează benzi adezive la necesitate_____ d se grunduiește cu amorsă pe bază de nisip de cuarț_____ e se pregătește tencuiala pentru aplicare_____ f se amorsează suprafața_____ g se colorează amorsa pe bază de nisip de cuarț
5
6
3
4
7
1
2
3
Fixarea colțarilor de protecție:_____ a se prepară mortarul_____ b se presează colțarul în mortar_____ c se nivelează colțarul în același plan cu reperele_____ d se aplică colțarul pe turtele de mortar_____ e se aruncă turte de mortar pe colț_____ f se verifică colțul cu nivela cu bulă de aer_____ g se croiește colțarul de lungimea necesară
2
5
6
4
3
7
1
1
Stratul de tinci al tencuielii obișnuite are grosimea de _____________________ și îndeplinește funcția de ______________________ a suprafeței.
3
Calculează câți m3 de mortar vor fi necesari pentru a turna șapa de ciment-nisip cu grosimea de 50 mm pe o pardosea de 12x16m.Rezolvare: __________________________________________________________________________________Răspuns: _________ m3