Tencuitor

134 întrebări, 0 selectate

2
Scrie 3 acțiuni de intervenție în caz de accident la locul de muncă:
1.
2.
3.
1
Dacă vei avea de executat lucrări în interior, unde este mult praf și se aud sunete puternice vei purta ______________ și ___________________.
1
După destinație, schelele utilizate în construcție sunt:
2
Sub stâlpii schelelor interioare, se montează ___________ pentru a asigura poziția orizontală a schelei și a mări _______________ acestora.
1
Enumeră echipamentul de protecție al tencuitorului care lucrează la înălțime, pe schele:
1.
2.
3.
4.
2
Stratul de grund al tencuielii obișnuite are grosimea de _______________ și îndeplinește funcția de ________________ a suprafeței.
1
Tencuiala se execută pentru a:
1.
2.
3
4.
1
În funcție de condițiile de întărire, lianții sunt:
1.
2.
2
Pentru accelerarea prizei la finisarea glafului exterior, în mortar se adaugă ____________________________________.
2
În procesul de tencuire a glafurilor, tocul ferestrei se acoperă cu mortar de grosime minimă de ______ mm la exterior și ________ mm în interior, în scop de ___________________ .
2
Ordinea de tencuire a glafurilor este:
1.
2.
3.
1
Tipurile de hidroizolare a pardoselilor sunt:
1.
2.
3.
1
Șapa semiuscată se realizează din mortar compus din:______________________________________________________.
2
Numește 3 defecte ale finisării necalitative a rosturilor între foile de ghips-carton prelucrate:
1
Enumeră tipurile de arce după formă:
1.
2.
3.
4.
1
Proprietățile fizice ale materialelor de construcție sunt:
a. elasticitate
b. greutate volumetrică
c. rezistență la coroziune
d. rezistența la îngheț
2
La tencuirea suprafețelor, echerul pentru aflarea unghiului de lumină se folosește pentru:
a. drișcuirea glafului
b. nivelarea mortarului
c. instalarea dreptarelor
d. scoaterea dreptarelor
2
Mortarul utilizat la tencuirea fațadelor este de:
a. var
b. ciment
c. argilă
d. ipsos
2
Nivelul de cotă al pardoselii se marchează pe:
a. colțurile diagonale
b. pereții mai scurți
c. pereții mai lungi
d. perimetrul pereților
2
Cauza desprinderii de la suprafața suport a stratului din plăci termoizolante este:
a. grosimea stratului de adeziv, modul de aplicare
b. temperatura excesivă, consistența adezivului
c. grosimea plăcii de polistiren, suprafața umedă
d. suprafața umedă, utilizarea adezivului nepotrivit
1
Structurarea tencuielii decorative se execută cu drișca de:
a. plastic
b. inox
c. burete
d. lemn
1
Muncitorul trebuie să poarte centura de protecție în timpul lucrului la înălțime, deoarece centura de protecție este de calitate superioară.
Adevarat
Fals
1
Mortarul pentru stratul vizibil se prepară din nisip cernut printr-o sită cu ochiuri de 2,5x2,5mm.
Adevarat
Fals
2
În colțuri pot apărea crăpături din cauza că suprafețele sunt din diferite materiale.
Adevarat
Fals
1
Plăcile de ghips-carton se depozitează în încăperi uscate.
Adevarat
Fals
2
La termoizolarea interioară nu este nevoie de armare.
Adevarat
Fals
2
Grosimea stratului aplicat la tencuiala decorativă structurată depinde de dimensiunile granulelor agregatului.
Adevarat
Fals
2
La aplicarea stratului decorativ, în caz de întrerupere a lucrului, pe suprafață se va aplica banda adezivă, deoarece după pauză, lucrările se încep de la îmbinarea tencuielii.
Adevarat
Fals
3
Capacitatea de încărcare a leagănului monobloc este de 140 kg/muncitor și 50 kg/încărcătură. Calculează care va fi capacitatea de încărcare a 3 leagăne.Rezolvare:______________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns:__________ kg.
3
Calculează suprafața tavanului unui salon care va fi tencuit, dacă dimensiunile salonului sunt de 5,6x4 m.Rezolvare:___________________________________________________________Răspuns: ____________ m2.
3
Calculează câte bucăți de colțar metalic de 2 m și câte de 2,5 m lungime vei utiliza pentru glafurile interioare și exterioare ale 4 ferestre cu h=1,6 m, L=2,3 m.Rezolvare:___________________________________________________________Răspuns:Colțari de 2m _________ bucăți; Colțari de 2,5 m __________ bucăți.
3
Calculează câte găleți de 7kg de amorsă sunt necesare pentru o suprafață de beton de 140 m2 , dacă norma de consum este de 0,125kg/m2.Rezolvare:______________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ găleți.
3
Calculează câți saci a câte 30 kg de amestec uscat sunt necesari pentru tencuirea unui perete de 20 m2 cu o fereastră de 2x1,7 m, dacă grosimea stratului de mortar este de 10mm, iar norma de consum de 9kg/m2.Rezolvare:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ______ saci.
3
Calculează cantitatea de apă necesară pentru prepararea a 60 kg de glet, dacă pentru 1 kg de material se consumă 0,8 1 de apă.Rezolvare: __________________________________________________________Răspuns: __________ l.
3
Calculează câți m3 de mortar obișnuit se vor utiliza pentru a tencui o încăpere de 3,5x2,8 m, h=2,6 m, o ușă de 0,9 x 2m, o fereastră de 1,2x1,4 m, dacă grosimea stratului este de 20 mm.Rezolvare: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________ m3.
3
Calculează suprafața dormitorului cu dimensiunile de 4,5x4 m, h=2,8 m, o fereastră de 1,65x1,4 m, o ușă de 2,1x0,90 m.Rezolvare: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: Pereți___________m2; Tavan____________ m2; Total____________m2.
3
Calculează câte găleți de 15 kg de amorsă hidroizolantă sunt necesare pentru acoperirea unei pardoseli cu dimensiunile de:28x8 m, dacă norma de consum este de1,3 kg/m².Rezolvare: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ găleți.
3
Câți saci a câte 30 kg sunt necesari pentru realizarea sapei autonivelante cu grosimea de 10 mm, pe o pardosea de 5x9 m, dacă norma de consum este 1,5kg/m2.Rezolvare: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ saci.
3
Calculează câte foi de ghips-carton (2500x1200) mm sunt necesare pentru placarea tavanului cu dimensiunile de 10x5m.Rezolvare: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ foi.
3
Calculează câți metri pătrați de plasă din fibră de sticlă sunt necesari pentru termoizolarea unei fațade de 25x9m, cu 15 ferestre de 1,5x1,8 m.Rezolvare: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________ m2.
3
Calculează câți saci a câte 25 kg de tencuială decorativă pe bază de ciment sunt necesari pentru tencuirea a 50 m2, dacă norma de consum este 3 kg/m2?Rezolvare: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________ saci.
3
Calculează câte găleți de glet decorativ, a câte 5 kg, (norma de consum 1kg/m2 ) sunt necesare pentru o odaie cu dimensiunile de: 3,5x3 m; h=2,5 m; o ușă de 2,10x0,9 m; o fereastră de1,5x2,15 m.Rezolvare: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________ găleți.
1
Scrie tipurile de instruire în domeniul asigurării Sănătății și Securității în muncă:
1.
2.
3.
1
La tencuirea fațadelor, echipamentul de protecție obligatoriu este:
1
În funcție de modul de deplasare, schelele utilizate în construcție sunt:
1.
2.
3.
2
Pentru asigurarea stabilității schelelor exterioare, muncitorul trebuie să execute compactarea și _______________terenului, montarea _______________ sub stâlpii schelelor și ancorarea/fixarea schelelor de ______________.
2
Schelele se ancorează de-a lungul fațadei la distanța de _________ m și la înălțimea de __________m.
2
Stratul de tinci al tencuielii obișnuite are grosimea de _________ și îndeplinește funcția de ______________ a suprafeței.
1
Cimentul portland se produce din ______________________________.
2
Pentru a tencui un bazin de înot, în mortarul obișnuit se adaugă _________________________________.
2
După zvântare, pe mortarul de argilă se fac _____________ cu ___________________ cu dinții cilindrici tăiați.
3
Daca pe o zidărie din cărămidă există denivelări mai mari de 40 mm, se execută următorii 3 pași:
1.
2.
3.
2
Înainte de hidroizolare, suportul se amorsează cu ______________ care se usucă timp de ____________ ore.
2
Scrie 2 defecte care pot apărea pe șapa autonivelantă, dacă amorsarea a fost necalitativă:
1.
2.
1
Încleierea materialului de termoizolare se execută cu _____________ sau_____________________.
1
În funcție de prelucrare, tencuielile decorative moderne/performante pot fi de următoarele tipuri:
1.
2.
3.
2
Enumeră elementele ce fac parte din profilurile curbe:
1.
2.
3.
2
Soluția pentru îmbunătățirea plasticității mortarului pe bază de ciment este:
a. utilizarea nisipului mărunt;
b. adăugarea pastei de argilă;
c. introducerea soluției de acizi;
d. adăugarea pastei de var.
1
Trasarea se execută cu scopul de a:
a. stabili verticalitatea și orizontalitatea suprafeței
b. executa mai ușor martorii și reperele
c. tencui mai ușor suprafața
d. aplica mortarul pe anumite porțiuni
2
Majorarea rezistenței la umiditate a mortarului pe bază de ciment se face prin adăugarea:
a. acizilor
b. sticlei solubilă
c. pastei de var
d. azbestului
1
Chenarul se trasează cu linie:
a. întreruptă
b. continuă subțire
c. groasă întreruptă
d. groasă continuă
1
Șapa se realizează cu scopul de a:
a. executa finisarea, mări rezistența, termoizola
b. prelucra fisurile, nivela suportul, finisa suportul
c. nivela, netezi, mări rezistența, finisa suportul
d. îngroșa pardoseala, mări aderența, netezi suportul
2
Pentru a reda o culoare deschisă, în mortarele decorative se folosește:
a. Nisip obișnuit galben;
b. Nisip de moloz argilos;
c. Nisip cuarțos alb;
d. Nisip artificial.
1
Pentru o productivitate mai înaltă la drișcuire folosim drișca mare.
Adevarat
Fals
2
Umiditatea este cauza principală de apariție a inflorescenței pe suprafața tencuită.
Adevarat
Fals
1
Plăcile de ghips-carton se fixează pe tavane în formă de șah.
Adevarat
Fals
1
Lucrările cu foi de ghips-carton se execută în încăperi cu umiditatea nu mai mare de 80%.
Adevarat
Fals
2
Mortarele pentru tencuiala stropită se prepară de consistență fluidă.
Adevarat
Fals
2
Pentru a asigura plasticitatea mortarelor pentru tencuielile decorative clasice (tradiționale), în mortar se adaugă coloranți.
Adevarat
Fals
2
Tencuiala decorativă pe bază de ciment se structurează deoarece lucrările trebuie să fie realizate fără întreruperi.
Adevarat
Fals
3
Tencuirea glafurilor:_____ a. determinarea unghiului de lumină_____ b. aplicarea mortarului_____ c. pregătirea suprafețelor_____ d. drișcuirea glafului_____ e. scoaterea dreptarelor_____ f. fixarea dreptarelor_____ g. trasarea glafului_____ h. nivelarea mortarului_____ i. prepararea mortarului
3
6
1
8
9
5
2
7
4
3
Prelucrarea rosturilor la tavan din ghips-carton:_____a. șlefuirea suprafeței chituite;_____b. formarea muchiilor aplatizate pe rosturi;_____c. aplicarea benzii de etanșare pe rosturi;_____d. aplicarea stratului de egalizare;_____e. aplicarea chitului pe rosturi.
5
1
3
4
2
3
Un stingător cu spumă ajunge pentru stingerea a 16 m2. De câte stingătoare avem nevoie pentru a stinge o suprafață de 225 m2?Rezolvare:__________________________________________________________Răspuns: ___________ stingătoare.
3
Calculează câte găleți de ciment și nisip vor fi necesare pentru 20 porții de mortar, daca 15 porții au proporția de 1:4, iar 5 porții de 1:5.Rezolvare:______________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: nisip__________ găleți; ciment_________ găleți.
3
Calculează suprafața tavanului unui salon, dacă dimensiunile sunt de 4,5x5m.Rezolvare: __________________________________________________________Răspuns:_________ m2.
3
Calculează câte bucăți de colțar metalic de 2 m și câte bucăți de 2,5 m lungime vei utiliza pentru glafurile interioare și exterioare ale 3 ferestre cu h=1,6 m; L=2,3 m.Rezolvare: __________________________________________________________Răspuns:Colțari de 2 m _______ bucăți;Colțari de 2,5 m ______ bucăți.
3
Calculează câte găleți de 3kg de amorsă (norma de consum 0,125kg/m2 ) sunt necesare pentru o suprafață de beton de 70 m2.Rezolvare: _____________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________ găleți.
3
Calculează câți saci a câte 30 kg de amestec uscat sunt necesari pentru a tencui un perete de 20 m2, cu o fereastră de 2x1,7 m, dacă grosimea stratului de mortar este de 10 mm (norma de consum 9kg/m2).Rezolvare: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ saci.
3
Care va fi cantitatea de apă necesară pentru prepararea a 30 kg de glet, dacă pentru 1kg de material se consumă 0,8 1 de apă.Rezolvare: __________________________________________________________Răspuns:_________ l.
3
Calculează câți m³ de mortar de ciment sunt necesari pentru a turna șapa cu grosimea de 20 mm pe o suprafață de 15x20 m.Rezolvare:______________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ___________ m3.
3
Calculează câți m3 de mortar obișnuit sunt necesari pentru a tencui o încăpere cu dimensiunile de: 4,2x2,6 m; h=2,6 m; o ușă de 0,9x2 m; o fereastră de 1,2x1.5 m, cu grosimea stratului de 20 mm.Rezolvare: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ m3.
3
Calculează costul lucrărilor de tencuire a suprafeței unui salon cu dimensiunile de 4x4,5 m, h=2,8 m, o fereastră de 1,6x1,4m, o ușă de 2x0,8m, dacă 1m2 de tencuială costă 70 lei pe perete și 80 lei pe tavan.Rezolvare: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________ lei.
3
Calculează câte găleți a câte14 kg de amorsă hidroizolantă (norma de consum 1,3 kg/m²) sunt necesare pentru acoperirea unei pardoseli cu dimensiunile de 21x7 m.Rezolvare: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________ găleți.
3
Calculează suprafața care poate fi acoperită cu 60 de placi cu dimensiunile de 2,5x1,25 m.Rezolvare: _____________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ___________ m2.
3
Pentru termoizolarea fațadei de 28x11 m, cu 12 ferestre de 1,5x1,8m, este nevoie de plasă din fibră de sticlă:Rezolvare: _____________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ m2.
3
Calculează câți saci de 30 kg de tencuială decorativă pe bază de ciment sunt necesari pentru tencuirea a 100 m2, dacă norma de consum este de 3kg/m2.Rezolvare: _____________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ saci.
3
Calculează câte găleți de glet decorativ, a câte 14 kg (norma de consum 1kg/m2 ) sunt necesare pentru o odaie cu dimensiunile de 6,2x4 m; h=2,5 m; o ușă de 2,10x0,9 m; o fereastră de 1,5x2,15 m.Rezolvare: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ găleți.
3
Prepararea mortarului din amestec uscat:_____ a Luați amestecul din sac cu fărașul_____ b Deschideți sacul cu amestec_____ c Mestecați mortarul cu malaxorul cu turație mică_____ d Turnați apă rece și curată în vas_____ e Luați un vas curat și degresat_____ f Presărați amestecul în vas până obțineți insulițe_____ g Mestecați încă o dată până la obținerea masei omogene_____ h Lăsați mortarul timp de 5 minute
4
3
6
2
1
5
8
7
3
Executarea profilurilor drepte:____ a. prepararea mortarului____ b. aruncarea mortarului pe suprafață____ c. fixarea riglelor de ghidare pentru șablon____ d. glisarea șablonului pe rigle de ghidare____ e. umezirea suprafeței între riglele de ghidare____ f. curățirea șablonului de mortar, umezirea cu apă.
2
4
1
5
3
6
1
Scrie 2 acțiuni care trebuie întreprinse dacă în ochi nimerește mortar pe bază de var:
1.
2.
1
Echipamentul individual de protecție la realizarea lucrărilor de tencuire este:
1.
2.
3.
4.
5.
2
La montarea schelelor, muncitorul are nevoie de următoarele scule de măsurare și verificare: 
1
Numește tipurile de repere:
2
Rosturile la suprafața zidăriei se curăță de mortar în mod manual, la adâncimea de __________ mm, cu ________________________.
1
În condiții de iarnă sau la temperaturi scăzute se utilizează tencuieli cu adaos_______________.
1
Stratul de șpriț al tencuielii obișnuite îndeplinește funcția de _________________ a mortarului cu suprafața.
1
La pregătirea tavanului de beton pentru tencuire se folosește amorsa-grund _______________________________________.
2
Scrie 3 cerințe care asigură calitatea tencuielii umede:
1.
2.
3.
2
La turnarea pardoselilor din beton, în procesul de pregătire a suportului de pământ, țărușii servesc ca _________ pentru împrăștierea ______________.
1
Șapa semiuscată se realizează din:
2
La termoizolarea cu plăci de polistiren pe perimetrul ferestrelor și ușilor se fac ____________________________________ din __________________________________________________.
1
Tencuiala stropită se realizează cu ajutorul:
1
Tencuielile decorative structurate pe bază de ciment sunt rezistente la ________________ și are o durată _____________ de exploatare.
2
Aderența mortarului cu suportul poate fi influențată de:
a. suprafața prăfuită
b. modul de drișcuire
c. suprafața netedă
d. modul de nivelare
1
Remediul pentru petele de rugină, apărute pe suprafața tencuită este prelucrarea cu:
a. acid
b. var
c. vopsea de email
d. piatră vânătă
1
Chenarul se trasează cu linie:
a. întreruptă
b. continuă subțire
c. groasă întreruptă
d. groasă continuă
2
Plasticitatea mortarului pe bază de ciment se va îmbunătăți dacă în acesta se va adaugă:
a. acizi
b. apă caldă
c. pastă de var
d. nisip ușor
1
În procesul de hidroizolare a pardoselii se utilizează:
a. rulou cu ace
b. bidinea prizmată
c. drișcă de cauciuc
d. șpaclu metalic
2
Executarea profilurilor la arcele semicirculare se realizează:
a. dintr-un centru
b. din două centre
c. din trei centre
d. din patru centre
2
Pe timp de arșiță, tencuiala se întărește în mod obișnuit.
Adevarat
Fals
2
La montarea schelelor, stâlpii se poziționează pe cărămizi pentru a asigura stabilitate.
Adevarat
Fals
1
Încovoierea elementelor din ghips-carton se execută cu șablonul.
Adevarat
Fals
1
Capetele șuruburilor de fixare a plăcii trebuie să fie înglobate în placă la 1mm.
Adevarat
Fals
1
Gletul decorativ se aplică pe suprafață cu ajutorul spatulei.
Adevarat
Fals
2
Pentru obținerea culorii, în mortare decorative se înglobează vopseli minerale uscate.
Adevarat
Fals
2
Tencuiala decorativă pe bază de ciment se structurează deoarece lucrările se realizează fără întreruperi.
Adevarat
Fals
3
______ a. îndepărtăm sursa electrică de la victimă______ b. analizăm locul incidentului______ c. deconectăm curentul electric______ d. sunăm 112, anunțăm starea victimei/ adresa concretă
3
2
1
4
3
Montarea foilor de ghips carton:_____ a. croirea foilor de ghips-carton_____ b. montarea carcasei de metal_____ c. trasarea suprafeței_____ d. verificarea îmbinării foilor_____ e. prelucrarea rosturilor_____ f. fixarea foilor
3
2
1
5
6
4
3
Realizarea tencuielii decorative structurate:____ a. aplicarea mortarului____ b. structurarea cu drișca de plastic____ c. fixarea benzii adezive la necesitate____ d. amorsează cu grund pe bază de nisip de cuarț____ e. prepararea mortarului____ f. amorsarea suprafeței cu amorsă-grund____ g. verificarea calității
5
6
2
3
4
1
7
3
Un stingător cu spumă ajunge pentru stingerea a 12 m2. De câte stingătoare este nevoie pentru a stinge o suprafață de 125m2?Rezolvare: ____________________________________________Răspuns: ____________ stingătoare.
3
Capacitatea de încărcare a leagănului monobloc este de 120 kg/muncitor și 50 kg/încărcătură. Calculează care va fi capacitatea de încărcare a 3 leagăne.Rezolvare: _________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________ kg.
3
Calculează suprafața tavanului unui salon cu dimensiunile de 6,5x5m2.Rezolvare:___________________________________________Răspuns: ___________ m2.
3
Calculează câte bucăți de colțar metalic de protecție a câte 2 m și câte de 2,5 m lungime vei utiliza pentru glafurile interioare și exterioare a 4 ferestre cu h=1,7 m, L=2,3 m.Rezolvare: ____________________________________________Răspuns: De 2 m________ bucăți; de 2,5 m _________bucăți.
3
Calculează ce suprafață va fi gletuită cu 3 saci de glet a câte 18 kg, cu grosimea de 1 mm (norma de consum 3,5kg/m2).Rezolvare: _________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ m2.
3
Calculează câte găleți de 5 kg de amorsă sunt necesare pentru o cameră de baie cu dimensiunile de 3x3m, h=2,5m; o ușă de 2,10x0,9m.Rezolvare: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ găleți.
3
Calculează câți metri liniari de repere metalice se vor utiliza pentru glafurile interioare și exterioare ale 5 ferestre cu dimensiunile h=1,80 m; L=1,60 m.Rezolvare: _________________________________________________________________________________________________Răspuns: ____________ m.
3
Calculează câți m3 de mortar obișnuit se vor utiliza pentru a tencui o încăpere cu dimensiunile de 4,5x2,5 m; h=2,6 m; o ușă de 0,9x2 m; o fereastră de 1,2x1,4 m, cu grosimea stratului de 20 mm.Rezolvare: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ___________ m3.
3
Calculează costul lucrărilor de tencuire a suprafeței dormitor cu dimensiunile de 4x3,5 m, h=2,6 m, o fereastră de 1,6x1,4 m, o ușă de 2,1x0,8 m, dacă 1m2 de tencuială costă 60 lei pe perete și 80 lei pe tavan.Rezolvare: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: _____________ lei.
3
Câți saci de amestec uscat a câte 25 kg (norma de consum 1,5 kg/m2 ) sunt necesari pentru realizarea șapei autonivelante cu grosimea de 10 mm, pe o pardosea cu dimensiunile de 5x7 m.Rezolvare: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns:_________ saci.
3
Calculează câte găleți de primer/amorsă a câte 18 l se utilizează pentru o suprafață de 80x40 m, dacă norma de consum este 0,35 l/m2.Rezolvare: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ___________găleți.
3
Calculează câte foi de ghips-carton (2500x1200 mm) sunt necesare pentru placarea tavanului cu dimensiunile de 10x5 m.Rezolvare: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: _________ foi.
3
Calculează câți metri pătrați de plasă din fibră de sticlă sunt necesari pentru termoizolarea unei fațade de 30x8 m, cu 12 ferestre de 1,5x1,8 m.Rezolvare: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspuns: ___________m2.
3
Calculează câți saci a câte 25 kg de tencuială pe bază de ciment sunt necesari pentru tencuirea a 50 m2, dacă norma de consum este 3kg/m2.Rezolvare:_______________________________________________________________________________________________Răspuns: _______ saci.
3
Calculează câte găleți de plaster de marmură de 15 kg sunt necesare pentru o suprafață de 50 m2, dacă norma de consum este de 2,6kg/m2.Rezolvare:______________________________________________________________________________________________Răspuns: ___________ găleți.