Electrician în construcții

453 întrebări, 0 selectate

1
Dacă înălțimea menghinei este prea mare în comparație cu înălțimea muncitorului, se utilizează 
1
Trasarea pieselor se efectuează conform 
1
Instrumentele și sculele utilizate la trasarea ciocanului sunt: 
1
Unitatea de măsură a lungimii utilizată în industria constructoare de mașini este ___________________ .
1
Completează schema de mai jos:
1.
2.
1.
2.
1
Operația de îndoire a metalelor este determinată de proprietatea mecanică numit: 
2
Debitarea metalelor poate fi realizată _________________ sau ________________ în funcție de natura forței acționate. 
1
Pilirea este un procedeu de ______________________ a metalelor și aliajelor prin _______________________, realizată cu ajutorul unor scule metalice numite _________. ____________ .
2
Pentru creșterea durității pilelor se aplica tratamentul termic de:
1
După forma dinților, pilele sunt cu dinți:
1
La prelucrarea materialelor moi se utilizează pilele:  
1
Numiți metodele de burghiere a metalelor:
1
Găurirea este operația prin care se execută ________ de diferite_________________, cu ajutorul unor scule așchietoare numite __________.
1
Burghierea se realizează cu diverse tipuri de ______________ in dependenta de ________________ metalelor.
1
Metodele de tăiere a filetului elicoidal sunt: 
1
Filetarea este procesul de formare a_______________ prin operațiunea de ______________________________ .
1
Șurub se numește bara cu filet _________, iar piuliță se numește piesa cu filet ____________________.   
1
Filetul exterior se realizează cu ___________, iar filetul interior se realizează cu_____________________. 
1
Completează schema de mai jos:
1.
2.
1.
2.
1
Nituirea este operația tehnologică de realizare a îmbinărilor 
2
Pentru îmbinarea pieselor din materiale neferoase se folosesc nituri din: 
2
Care din regulile descrise mai jos Nu corespund cerințelor la lucrările de lăcătușărie:
a. Toate sculele necesare pentru realizarea operațiilor să fie disponibile;
b. Sculele și dispozitivele, care se iau cu mâna dreaptă, se poziționează în partea stânga;
c. Nu se permite așezarea unui obiect peste altul sau pe suprafețe ale pieselor;
d. Sculele și dispozitive ușoare se poziționează peste ele mai grele.
1
Pe suprafețele de aluminiu trasarea se efectuează cu:
a. acul de trasat
b. creionul
c. pixul
d. creta
3
Câte dreptunghiuri de mărimea 500x700 mm pot fi trasate pe o foaie de tabla 2000x1000 mm:
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
3
Câte dreptunghiuri de mărimea 500x700 mm pot fi trasate pe o foaie de tabla 2000x1000 mm:
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
1
Mărimea utilizata la calculul lungimii inițiale a unui semifabricat, înainte de îndoire este:
a. axa neutra
b. fibra medie deformata
c. direcția de laminare
d. rezistența la îndoire
1
La îndoirea țevilor de cupru, la cald, se recomanda umplerea lor cu:
a. colofoniu
b. nisip cernut
c. rumeguș uscat
d. ulei fierbinte
2
Ordinea utilizării sculelor la debitarea semifabricatelor este următoarea:
a. punctator, trasator, pilă, perie de sârmă;
b. perie de sârmă, trasator, mașină de tăiat unghiulara, pilă;
c. mașină de tăiat unghiulară, pilă, perie de sârmă, hârtie abrazivă, punctator;
d. pilă, mașină de șlefuit, perie de sârmă, trasator.
1
Instrumentul de debitare a barei cu diametrul 100 mm este:
a. ferestrăul;
b. șublerul;
c. dalta;
d. foarfeca.
1
Care accesoriu din echipamentul de protecție pentru executarea debitării cu mașina de șlefuit este cel mai important:
a. casca;
b. mănușile;
c. ochelarii;
d. jambiera;
1
Pilele cu finețea dinților de clasa 2 sunt considerate:
a. aspre
b. bastarde
c. semifine
d. fine
2
Succesiunea selectării pilelor pentru realizarea pilirii calitative este:
a. aspre, bastarde, semifine, fine.
b. bastarde, semifine, fine, aspre.
c. aspre, semifine, fine, bastarde.
d. semifine, aspre, bastard, fine.
2
Pentru a evita accentuarea urmelor ca rezultat al pilirii de degroșare se recomandă metoda de pilire:
a.nlongitudinală;
b. transversală;
c. în cruce;
d. circulară.
2
La fixarea materialelor moi în menghină se folosesc apărători de protecție în scopul protejării acestora:
a. muncitorului de așchii metalice
b. menghinei de deteriorare
c. de urme pe semifabricat
d. de rupere a semifabricatului
1
La prelucrarea materialelor dure se utilizează pile:
a. aspre;
b. bastarde;
c. fine;
d. duble fine .
1
Rolul pilelor cu dantură dublă este:
a. finisarea suprafeței prelucrate;
b. degroșarea suprafețelor neprelucrate;
c. formarea așchiilor;
d. înlăturarea așchiilor;
1
La găurire mișcările realizate trebuie să fie de:
a. rotație
b. avans axial
c. rotație şi avans axial
d. întidere
1
Pentru obținerea unor găuri perfect rotunde și cu diametrul precis este necesară o operație suplimentară de:
a. teșire
b. alezare
c. lărgire
d. zencuire
1
Filetarea este operație de:
a. Prelucrare
b. Pregătire
c. Finisare
d. Trasare
1
Filiera este scula folosită la:
a. găurire
b. filetare exterioară
c. filetare interioară
d. debitare
1
   Pentru apropierea pieselor înainte de nituire folosim următoarea sculă:
a. contracăpuitor
b. buterolă
c. trăgător
d. susținător
1
Pentru protejarea de bucățile de metal, care sar în timpul tăierii, la masa de lăcătușărie se utilizează trusa medicală.
Adevarat
Fals
1
Trasarea rizurilor pe semifabricat se realizează cu punctatorul 
Adevarat
Fals
1
Pentru obținerea unor semifabricate de aceiași formă, se folosește metoda trasării după model 
Adevarat
Fals
1
Trasarea este o operație de lăcătușărie unde dimensiunile de pe semifabricat se trec pe desen 
Adevarat
Fals
1
 Îndoirea în menghină se aplică pentru unghiuri de îndoire < 90Grade 
Adevarat
Fals
1
Prin îndoirea la cald forțele necesare deformării se micșorează. 
Adevarat
Fals
1
Retezarea este tăierea capetelor barelor                          
Adevarat
Fals
2
Excizia constă în tăierea semifabricatului în mai multe bucăți  
Adevarat
Fals
1
Verificarea dimensiunilor pieselor debitate se face cu ajutorul debimetrului. 
Adevarat
Fals
1
Asamblarea cu filet reprezintă îmbinarea nedemontabilă 
Adevarat
Fals
1
Filetul rotund se utilizează la sarcini mici 
Adevarat
Fals
1
Asamblarea prin nituire este o asamblare demontabilă 
Adevarat
Fals
1
Nitul este organul de mașină folosit la asamblarea demontabila a doua sau a mai multor piese 
Adevarat
Fals
2
Indicați elementele geometrice ale nitului 
A-
B-
C-
D-
E-
F-
1
Rețelele electrice după metoda procesului tehnologic de montare, se execută  
1
Rețelele electrice au rolul de a: 
3
Ce curent va fi solicitat dintr-un circuit electric cu puterea receptorilor de 4180 W și o tensiune de 380 V?
3
Care va fi intensitatea curentului ce curge printr-o rezistență 20 Ω conectată la o tensiune 380V?
1
Pentru instalarea rețelelor electrice străpungerea pereților din beton se execută prin operația de 
1
Enumeră lucrările procesului tehnologic de montare a cablului-canal. 
1
Enumeră lucrările procesului tehnologic de montare a cablului-canal. 
1
După valoarea tensiunii rețelele electrice se clasifică: 1. ___________________________ tensiunea ______________ 2. ___________________________ tensiunea _____________3. ___________________________ tensiunea _____________
1.
2.
3.
1
Enumeră metodele de conexiune a capetelor conductoarelor: 
1
Dozele pentru aparatele montate îngropat au gradul de protecție 
1
Indicele de sensibilitate al automatelor de protecţie la instalațiile de iluminare este_________, iar la prize este_________
2
Câte conductoare maxim pot fi montate într-un tub de protecție cu diametrul 20 mm, la un traseu de până la 5 m?
3
Determină puterea aparatului ce se alimentează la U=220 V și I =12 A.
a. 2620 W
b. 2640 W
c. 2660 W
d. 2680 W
1
Puterea maximă a consumatorului ce poate fi conectată la rețeaua electrică cu conductoare din Cu și secțiunea 2,5 mm² este:
a. 3000 W
b. 5000 W
c. 7000 W
d. 9000 W
1
Întrerupătorul automat pentru rețeaua de iluminat casnică cu puterea de 600 W are parametrul:
a. A 6
b. B 6
c. B 10
d. C 10
2
Intensitatea curentului electric este raportul dintre:
a. sarcina electrică și timp
b. tensiunea electrică și timp
c. lucru și sarcină electrică
d. putere și timp.
1
Raportul tensiunii la intensitate (U/I) se numește:
a. putere electrică
b. sarcină electrică
c. rezistență electrică
d. conductanță electrică
1
Aparatul utilizat la măsurarea directă a rezistenței circuitului electric este:
a. ampermetrul
b. wattmetrul
c. ohmmetrul
d. contorul
3
Determină puterea aparatului ce se alimentează cu U=0,4 KV și un curent de 16 A
a. 5200 W
b. 6400 W
c. 7200 W
d. 8300 W
1
Marcarea locului de montare a întrerupătorului în grădiniță va fi la înălțimea de:
a. 1200 mm
b. 1300 mm
c. 1400 mm
d. 1500 mm
1
Adâncimea și lățimea șanțului pentru un tub cu diametrul de 20 mm trebuie să fie:
a. 10 mm
b. 15 mm
c. 20 mm
d. 25 mm
1
Dozele pentru aparatele montate îngropat au gradul de protecție
a. IP00
b. IP20
c. IP32
d. IP45
3
Care este mărimea Curentului nominal a siguranței ce va proteja un circuit solicitat la P=2300 W și U=230 V?
a. 6 A
b. 10 A
c. 16 A
d. 20 A
1
Întrerupătorul automat pentru rețeaua de iluminat casnic are parametrul.
a. B6
b. A10
c. B10.
d. C10
3
Care este intensitatea curentului la funcționarea unui motor monofazat cu P=2,2 kW :
a. 10A
b.12 A
c. 22A
d. 44A
2
Pentru trecerea tubului de protecție cu d = 20 mm printr-o coloană se face străpungerea cu burghiu cu d = 25mm.  
Adevarat
Fals
2
Prin tavan cablurile de iluminare pot fi folosite fără tub de protecție.  
Adevarat
Fals
2
Prin tavan cablurile de iluminare pot fi folosite fără tub de protecție.  
Adevarat
Fals
2
Conductorul de aluminiu se instalează în tuburile de protecție prin împingere.  
Adevarat
Fals
2
Prin rețelele electrice casnice de iluminare curg curenți mari 
Adevarat
Fals
1
Montarea rețelelor electrice în halele industriale se face aparent. 
Adevarat
Fals
1
Montarea rețelelor electrice în halele industriale se face aparent. 
Adevarat
Fals
2
Conectarea conductorului din Al cu cel din Cu se realizează prin răsucire. 
Adevarat
Fals
2
Dozele de aparat pentru prize în băi, spălătorii, pivnițe, subsoluri publice se montează la nivelul de la 30-35 cm 
Adevarat
Fals
2
Dozele de aparat pentru întrerupătoare în odaia cu pardosea caldă se recomandă să fie montate la înălțimea 60 cm.  
Adevarat
Fals
2
Tensiunea electrică aplicată unui conductor este direct proporțională cu intensitatea curentului care-l străbate.  
Adevarat
Fals
1
Frecvența standard a curentului electric în Europa este 60 Hz
Adevarat
Fals
2
Scrie consecutivitatea etapelor executării rețelelor electrice îngropate1) ___ a. Săparea șanțurilor2) ___ b. Identificarea materialelor3) ___ c. Montarea tuburilor de protecție și dozelor4) ___ d. Citirea proiectului5) ___ e. Trasarea pe pereți/tavane a locurilor de montare 6) ___ f. Amplasarea conductoarelor în tuburile de protecție7) ___ g. Tencuirea canalelor.
1
2
3
4
5
6
7
1
După polaritate prizele se clasific: 
1
După modul de montare prizele se clasifică: 
1
Cum se clasifică prizele după nivelul de protecție? 
1
Clasifică prizele după sistemul de fixare în duze:
1
Clasificarea prizelor în funcție de numărul de consumatori care pot fi conectați la prize este:  
1
Tensiunea în prize se măsoară cu 
1
Tensiunea în prize se măsoară cu 
1
Instrumentele folosite la montarea prizelor îngropate sunt:
2
Curățarea conductorului la conexiunea prizei se efectuează pe lungimea de _____________ mm
1
În funcție de destinația încăperilor prizele se montează pe pereți la următoarele înălțimi:- În școli/clase ___________ m;- În grădinițe, spitale de copii _________ m;- În alte încăperi (cu excepția grupurilor sanitare)___ m.
2
Scrie semnele convenționale și culoarea firelor pentru:- Nul ______________________________________; - Fază _____________________________________;- Împământare ______________________________.
1
Dozele pentru aparate se montează la o adîncime de _____________mm de la suprafaţa tencuielii.
1
Dozele pentru aparate se montează la o adîncime de _____________mm de la suprafaţa tencuielii.
1
Câte conductoare vom utiliza la montarea unui circuit electric, care va alimenta un motor electric trifazat (cu legare la pământ)?
a. 2;
b. 3;
c. 4;
d. 5.
1
Distanța de la podea până la prize în grădiniță este:
a. 1,00 m;
b. 1,20 m;
c. 1,40 m;
d. 1,50 m.
1
Distanța de la podea până la prize în grădiniță este:
a. 1,00 m;
b. 1,20 m;
c. 1,40 m;
d. 1,50 m.
1
Conform standardului întrerupătoarele în instalațiile casnice se montează la înălţimea de:
a. 0,2 --- 0,60 m;
b. 0,4 ---0,80 m;
c. 0,6 ---1,00 m;
d. 0,8 ---1,20 m.
2
Locul de montare a întrerupătoarelor în băi și bucătării este:
a. în interior lângă ușă, la o înălțime mai mare de 0,9 m;
b. în exterior lângă ușă, la o înălțime mai mare de 0,9 m;
c. în interior, la o înălțime mai mare de 1,5m;
d. în exterior, la o înălțime mai mare de 1,5m.
1
Curentul nominal a întreruptoarelor casnice este:
a. 10 A;
b. 16 A;
c. 25 A;
d. 32 A.
1
Curentul nominal de utilizare a întrerupătoarelor tripolare cu pârghie este:
a. 10 A, 16 A, 25 A;
b. 16 A, 25 A, 63 A;
c. 25 A, 63 A,100 A;
d. 63 A, 100 A, 200 A.
1
Curentul nominal maximal a prizelor bipolare pentru aparate electrocasnice este:
a. 10 A;
b. 25 A;
c. 63 A;
d. 100 A.
1
Care este secțiunea conductoarelor din Cu selectate pentru montarea prizelor casnice?
a. 1,5 mm2;
b. 2,5 mm2;
c. 4,0 mm2;
d. 6,0 mm2.
1
Care din relațiile de mai jos exprimă legea lui Ohm pentru un sector de circuit ?
a. U = R/I;
b. R = UI;
c. U = RI;
d. R = I/U.
1
 Porțiunea unei scheme electrice la care se aplică Teorema lui Kirchhoff este: a. unui ochi de rețea;b. unei laturi de circuit;c. unui element de circuit;d. unui nod de rețea.
a. unui ochi de rețea;
b. unei laturi de circuit;
c. unui element de circuit;
d. unui nod de rețea.
2
Ordinea corectă a elementelor într-un circuit electric de iluminat complet este:
a. priza, tablou electric, doză de legătură, corp de iluminat, întrerupător;
b. corp de iluminat, întrerupător, priză, doză de legătură, tablou electric;
c. doză de legătură, tablou electric, priză, corp de iluminat, întrerupător;
d. tablou electric, doză de legătură, corp de iluminat, priza, întrerupător.
1
Care este secțiunea conductoarelor din Cu selectate pentru montarea reţelelor de iluminat casnice?
a. 1,0 mm2;
b. 1,5 mm2;
c. 2,5 mm2;
d. 4,0 mm2.
1
Pentru protecția conductoarelor din Cu secțiunea 2,5mm2 se va utiliza un întreruptor automat de:
a) 10 A;
b) 16 A;
c) 20 A;
d) 25 A.
1
Pentru protecția conductoarelor din Cu secțiunea 2,5mm2 se va utiliza un întreruptor automat de:
a) 10 A;
b) 16 A;
c) 20 A;
d) 25 A.
2
Ce se va întâmpla dacă un conductor de Cu secțiunea 2,5 mm2 va fi protejat cu un întreruptor automat de 25 A:
a) scurgere de curent;
b) declanșarea întrerupătorului;
c) micşorarea timpului de exploatare a conductorului;
d) micşorarea timpului de exploatare a întrerupătorului.
2
Întrerupătorul automat declanşează în lipsă de tensiune 
Adevarat
Fals
2
Prizele casnice pot fi doar cu contact de protecție 
Adevarat
Fals
1
Aparatul pentru măsurarea intensității curentului electric în circuit este voltmetru
Adevarat
Fals
1
Aparatul pentru măsurarea intensității curentului electric în circuit este voltmetru
Adevarat
Fals
1
Secțiunea conductoarelor din Cu la montarea întrerupătoarelor automate cu intensitatea de 16 A, trebuie să fie 2,5 mm2.
Adevarat
Fals
1
Frecvența standard a circuitului electric în rețea este de 60 Hz.
Adevarat
Fals
2
Puterea maximă a consumatorului monofazat, care se conectează la priza simplă este de 4 kW.     
Adevarat
Fals
3
În spațiul rezervat calculează rezistența echivalentă a 2 becuri cu puterea de 60 W și 100 W conectate în paralel la 220 V:______________________________________________________________________________ _______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
3
Calculați de câte ori se va micșora rezistența echivalentă a circuitului compus din două becuri unite în serie la conectarea acelorași becuri în paralel. Ambele becuri funcționează la tensiunea nominală de 220 V și un bec are puterea de 60 W, iar al doilea are puterea de 100 W.________________________________________________________________________________________________________________________
3
Avem 2 consumatori, dacă sunt conectaţi în serie, rezistenta lor totală este de 50 Ohm, dacă sunt conectați în paralel, rezistența lor totală va fi de 12 Ohm. Calculaţi rezistenţa fiecărui consumator. ______________________________________________________________________________ _______________________________________ _______________________________________
3
Avem 2 rezistoare conectate în paralel, rezistenţa totală este de 120 Ohm. Ce rezistenţă are al doilea rezistor, dacă primul are valoarea de 300 Ohm.______________________________________________________________________________ _______________________________________ ___________________________________________
3
Sa se afle rezistenta echivalenta a circuitului din figura in următoarele situații: a) ambele întrerupătoare închise; b) întrerupătorul 1 închis, 2 deschis; c) întrerupătorul 2 închis, 1 deschis
a)
b)
c)
3
Comparați rezistența echivalentă, curenții si tensiunile pentru un circuit cu legarea în serie si un circuit paralel cu rezistențe R1 =1 kΩ si R2 = 11 kΩ si aceeași baterie U = 12 V. ______________________________________________________________________________ _______________________________________ _______________________________________
1
Clasifică LEA (liniile electrice aeriene) :1. După valoarea tensiunii de lucrua. ____________________________________b. ____________________________________c. ___________________________________ 2.După tipul curentuluia. ____________________________________b. _____________________________________
1
Echipamentul electricianului la lucrări de montare/reparare la liniile electrice aeriene este: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
La instalarea pilonilor, săparea gropilor manual se recomandă în caz de:
1.
2.
1
La instalarea LEA, stâlpii de întindere se poziționează:
1.
2.
1
Părțile componente a rețelei electrice aeriene sunt:   
1
Stâlpii utilizați la LEA se confecionează din :
1.
2.
3.
1
Stâlpii/ pilonii pentru LEA după destinație se clasifică în :
1.
2.
3.
4.
5.
1
Izolatoarele la LEA servesc pentru ________________și _________ de stâlpi a conductoarelor.
2
Pentru a putea fi utilizate la LEA , conductoarele trebuie să corespundă următoarelor 3 cerințe:
1.
2.
3.
1
Echipamentul stâlpilor este alcătuit din: 
1
Scrie etapele de montare a conductoarelor la LEA:
1.
2.
3.
4.
2
Ordonează consecutivitatea etapelor de montare a LEA, scriind cifra corespunzătoare în spațiul indicat______ a. pichetarea______ b. plantarea stâlpilor______ c. echiparea stâlpilor______ d. citirea desenului______ e. trasarea ______ f. montarea conductoarelor______ g. săparea gropilor
1
2
3
4
5
6
7
2
Înălțimea conductorului față de pământ trebuie să fie în locul de săgeată de cel puțin _______ m, iar față de clădiri distanța pe verticală și laterală va fi max ______ m
2
Conductorul nul al branșamentului trebuie să aibă secțiunea transversal cu o treaptă mai ______ decât secțiunea conductorului de ________.   
2
Conductorul nul al branșamentului trebuie să aibă secțiunea transversal cu o treaptă mai ______ decât secțiunea conductorului de ________.   
1
Branșamentele electrice aeriene sunt compuse din două părți :  
1.
2.
1
La branșamentele LEA care au lungimea de _______ m se utilizează stâlpi de branșament intermediari.
2
Distanța dintre stâlpi la liniile de tensiune joasă este de_____ m, dar în locuri de cotitură sau terminal se permite ______m. 
1
Armatura și clemele utilizate la LEA sunt pentru legături de susținere, întindere și terminale. 
Adevarat
Fals
1
Branșamentul LEA este format din 4 părți.  
Adevarat
Fals
2
Stâlpii de branșament intermediari se utilizează la branșamentele LEA cu lungimea de 15 m.   
Adevarat
Fals
1
Întinderea definitivă a conductoarelor la LEA se execută în mod mecanizat.     
Adevarat
Fals
1
Tensiunea nominală a LEA este tensiunea între oricare conductor de fază și conductorul de nul.  
Adevarat
Fals
2
Completarea inscripțiilor poate fi realizată la baza stâlpilor cu linia electrică aeriană aflată sub tensiune. 
Adevarat
Fals
2
Verificarea gradului de putrezire a stâlpilor din lemn se realizează numai după deconectarea liniilor electrice aeriene de sub tensiune. 
Adevarat
Fals
1
Distanța dintre stâlpi la liniile de tensiune joasă este de 35-50 m, dar în locuri de cotitură sau terminal se permite 35 m.                                                                 
Adevarat
Fals
2
Pe același pilon conductoarele de tensiune înaltă se poziționează mai sus decât conductoarele de joasă tensiune. 
Adevarat
Fals
1
Liniile electrice aeriene (LEA) servesc pentru:
a. înlăturarea pierderilor de tensiune în rețea;
b. alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici;
c. transport și distribuție a curentului electric;
d. producerea curentului electric de înaltă tensiune.
2
Câte conductoare se utilizează la LEA de iluminare?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
1
Stâlpii de beton se plantează folosindu-se:
a. țapine și furci de lemn;
b. troliu;
c. automacara;
d. cricul.
2
Secțiunea conductorului branșamentului se alege în funcție de:
a. lungimea traseului;
b. puterea consumatorului;
c. tipul consumatorului;
d. tipul de rețea electrică.
2
Secțiunea conductorului branșamentului se alege în funcție de:
a. lungimea traseului;
b. puterea consumatorului;
c. tipul consumatorului;
d. tipul de rețea electrică.
1
Lungimea maximă a branșamentului poate fi:
a. 20 m
b. 50m
c. 80m
d. 100 m
1
Legătura conductoarelor la izolatoare se execută cu sârmă din:
a. acelaș material cu conductorul;
b. oțel;
c. bandă metalică;
d. cuprul.
2
Prin conductorul sau firul de pământ trece curent, când:
a. rețeaua alimentează un consumator;
b. se produc descărcări electrice/trăsnet;
c. atinge valoarea nominală a curentului;
d. se produce scurtcircuit.
1
Care este secțiunea conductoarelor din Al selectate pentru montare LEA a consumatorului?
a. 10 mm2;
b. 16 mm2;
c. 25 mm2;
d. 54 mm2
1
Conform cărui document/act se face trasarea și pichetarea LEA:
a. Proiect
b. NAIE
c. Hartă
d. Schiță
1
Conform cărui document/act se face trasarea și pichetarea LEA:
a. Proiect
b. NAIE
c. Hartă
d. Schiță
1
Distribuirea energiei electrice se realizează prin rețele electrice:
1.
2.
1
Conductoarele utilizate la LES de joasă tensiune se confecționează din metal de _________ sau ____ .
1
Identificarea fazelor la LES se realizează în funcție de ___________ izolației conductoarelor. 
1
Săparea șanțului LES se execută în mod________________________sau ___________________________ .
1
Traversarea străzilor cu o LES se face _______________ cu strada.
2
În procesul de montare a LES, la traversarea drumurilor, pentru a nu deteriora cablul, se utilizează: 
1
Materialele utilizate la pozarea cablurilor pentru montarea LES sunt: 
1.
2.
3.
4.
1
Pentru a evita acţiunea forţelor de tracţiune a cablului LES, pozarea acestora se execută 
1
Pentru a evita acţiunea forţelor de tracţiune a cablului LES, pozarea acestora se execută 
2
Scrie 3 avantaje ale linilor electrice subterane de joasă tensiune, față de liniile electrice aeriene:  
2
Dezavantajele LES față de LEA sunt: 
1.
2.
1
Clasifică liniile electrice subterane (LES) după valoarea tensiunii: 
1.
2.
3.
1
Enumeră metodele/tipuri de montare a liniilor electrice subterane:
2
La intersecția cablurilor de diferite tensiuni, cele de tensiune joasă se poziționează _________________ celor de tensiune _________ .
2
La pozarea cablurilor LES, lungimea cablului este mai mare ca lungimea șanțului, deoarece 
1
Înnădirea cablurilor LES se execută cu ajutorul: 
1
Îmbinarea mecanică a conductoarelor se realizează prin: 
1
Îmbinarea termică a conductoarelor se realizează prin:
1
Legarea la pământ a cablurilor LES se execută prin: 
1
Manșoanele utilizate la LES sunt de următoarele tipuri: 
1
Branșamentul LES face legătura între : _______________________ și _____________________________________________________.
2
La temperatura mai joasă de _____ GradeC, pozarea cablului se efectuează după încălzirea lui prealabilă.
1
Pentru protecția mecanică la pozarea cablurilor LES se utilizează  
1
Cablul subteran se amplasează în șanț la o adâncime de __________ iar lățimea șanțului la bază este în dependență de _______________.
1
Manșoanele reprezintă o construcție ___________________ , care servește la_______________ a două sau mai multe porțiuni de cablu.
1
Joncțiunea conductoarelor se plasează în mufe la  
1
Cablurile destinate pentru branșament sunt de tensiune
2
Racordul principal a branşamentului LES este executat de la __________________ de distribuție până la ____________ electric.
1
Reducerea adâncimii de pozare a LES la intrarea în clădirise admite la o distanţă mai mică de ______ metri de la clădire
2
Pentru a evita prăbușirea pavajului la astuparea șanțului la montarea LES este necesar de respectat realizarea următoarelor etape. 
3
Care este cauza prăbușirii pavajului, peste o săptămână de la montarea LES ?  
2
Care este rolul monșoanelor de stopare?
2
Cum se face distribuirea energiei electrice pe cele 3 faze ale branșamentului?
2
Pe trasee lungi, rezerva pentru înlocuirea cutiilor terminale și a manșoanelor se obține prin 
1
Cum se protejează cablurile la pozarea LES la întrarea în clădiri? 
3
Cum trebuie acoperit șanțul cu pământ pentru ca în rezultatul montării să nu se prăbușească montajul?
2
Ordonează prin numerotare consecutivitatea operațiilor de montare a LES în tranşee:_________a. Executarea șanțurilor, traversărilor_________b. Executarea înădirilor și a ramificațiilor_________c. Marcarea traseului/pichetarea țărușilor _________d. Punerea sub tensiune_________e. Derularea și pozarea cablurilor_________f. Darea în exploatare _________g. Astuparea șanțurilor, refacerea pavajelor ________ h. Verificarea funcţionării
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Adîncimea şanţului pentru două cabluri de joasă tensiune la LES va fi de:
a. 500 mm;
b. 600 mm;
c. 700 mm;
d. 800 mm.
2
Care este forma geometrică în secțiune a unui șanț pentru montarea LES?
a. pătrată;
b. trapez cu baza mică sus;
c. trapez cu baza mică jos;
d. dreptunghiulară.
1
Trasarea LES se execută conform:
a. proiectului;
b. desenului tehnic;
c. șablonului;
d. schiţei.
1
Trasarea LES se execută conform:
a. proiectului;
b. desenului tehnic;
c. șablonului;
d. schiţei.
3
Care va fi lăţimea betonului extras pentru săparea unui şanţ destinat pentru 2 cabluri?
a. 500 mm;
b. 700 mm;
c. 900 mm;
d. 1100 mm.
1
La traversarea drumurilor, cablul se montează la o adâncime de:
a.800 mm;
b.1000 mm;
c.1200 mm;
d.1500 mm.
1
La traversarea căilor ferate, cablul se montează la o adâncime de:
a. 800 mm;
b.1000 mm;
c.1200 mm;
d.1500 mm.
1
Fasonarea capetelor conductoarelor se execută:
a. mecanic;
b. manual;
c. după șablon;
d. automatizat.
1
Branșamentele subterane vor fi montate la adâncimea de:
a. 500 mm;
b. 600 mm;
c. 700 mm;
d. 800 mm.
2
Selectarea clemei de înnădire la cablul LES depinde de:
a. tipul izolației;
b. numărul conductoarelor;
c. grosimea cablului;
d. materialul conductor.
2
La executarea derivației LES cablul principal:
a. se taie;
b. nu se taie;
c. se lipeşte;
d. nu se lipeşte.
2
În timpul pozării cablului, pentru evitarea alunecării pereților șanțului, se va:
a. aplica fundament de beton;
b. ocoli traseul;
c. aplica gard suplimentar de lemn;
d. poza cablul de la exteriorul șanțului.
1
Simbolul care reprezintă materialul izolației din polietilenă este:
a. A;
b. H;
c. Y;
d. P.
1
La derularea cablului manual, distanța dintre doi muncitori trebuie să fie minim:
a. 1 m;
b. 2 m;
c. 3m;
d. 4 m.
1
La derularea cablului manual, distanța dintre doi muncitori trebuie să fie minim:
a. 1 m;
b. 2 m;
c. 3m;
d. 4 m.
1
Pentru un cablu de joasă tensiune, lățimea inferioară minimă a șanțului este:
a. 100 mm;
b. 200 mm;
c. 300 mm;
d. 400 mm.
1
Cablurille de energie electrică din pământ se marchează cu inele la distanța de, una de alta
a. 25m;
b. 20m;
c. 15m;
d. 10m.
1
Pentru cablurile de joasă tensiune, lățimea de la baza șanțului este de maximum:
a. 100mm;
b. 200mm;
c. 300mm;
d. 400mm.
2
Rostogolirea tamburului la instalarea LES, se face:
a. după acele ceasornicului;
b. contra acelor ceasornicului;
c. din partea de sus a tamburului;
d. din partea de jos a tamburului.
1
La pozarea cablurilor pentru branșamentele subterane, distanța până la cablurile de tensiune joasă trebuie să fie:
a. 70 mm;
b. 100 mm;
c. 250 mm;
d. 50 mm.
1
La derularea cablurilor LES, cablu se ține de echipa de instalatori:
a. în mâini;
b. pe umăr;
c. de asupra capului;
d. pe pământ.
2
Care cablu LES este amplasat primul de la clădire (construcție)?
a. de tensiune joasă;
b. de tensiune medie;
c. de tensiune înaltă;
d. de tensiune foarte înaltă.
1
Joncțiunea conductoarelor în mufe se plasează:
a. la începutul mufei;
b. la mijlocul mufei;
c. la capătul mufei;
d. perpendicular pe mufă.
1
Conductorul neutru/nul este marcat întotdeauna cu culoare roșie. 
Adevarat
Fals
1
Pichetarea este procesul de montare a unei LES. 
Adevarat
Fals
1
Dimensiunile şanţului depind de numărul de cabluri ce vor fi montate.
Adevarat
Fals
1
Pozarea cablului se face direct pe fundul şanţului. 
Adevarat
Fals
2
Desfășurarea cablului la cotituri se efectuează cu ajutorul rolelor. 
Adevarat
Fals
1
Tamburile cu cabluri care urmează a fi desfășurate și pozate trebuie să se afle în punctele de unde începe desfășurarea. 
Adevarat
Fals
2
Refacerea izolației conductoarelor la înnădirea LES în rețeaua de tensiune joasă este necesară. 
Adevarat
Fals
2
Cărămida este așezată în șanț pe lat direct peste cablu LES.
Adevarat
Fals
1
În același șanț pot fi montate cabluri de înaltă tensiune și de joasă tensiune. 
Adevarat
Fals
2
Cablul de tip SIP se utilizează la branșamentul subteran  
Adevarat
Fals
1
Branșamentul subteran poate fi alimentat de la LEA. 
Adevarat
Fals
1
Banda de semnalizare la LES se instalează la 25 cm deasupra cablului.   
Adevarat
Fals
2
Banda de semnalizare este destinată pentru protejarea cablului 
Adevarat
Fals
1
Pentru deplasarea cablului LES pe orizontală se folosesc dispozitive cu role. 
Adevarat
Fals
2
Astuparea șanțurilor se face cu straturi de pământ succesive de câte 20 cm, udate și bătute pentru a evita așezările de teren
Adevarat
Fals
2
La cablurile LES primul strat comun al conductoarelor este armatura de oțel. 
Adevarat
Fals
1
La îmbinarea în manșon, pentru rețeaua cu tensiunea până la 1000 V porțiunea de suprapunere a cablului este de 0,5 m.      
Adevarat
Fals
2
La înnădirea cablurilor LES în rezultatul presării se măreşte rezistenţa de contact a firelor conductoare. 
Adevarat
Fals
2
La unirea conductoarelor prin presare, mufele de cupru se unesc cu conductoare de cupru, deoarece conductoarele de același material nu se oxidează.
Adevarat
Fals
2
Pentru împământarea cablului firul de legătură cu pământul se unește la armăturile de oțel prin lipire 
Adevarat
Fals
2
Pentru îmbinarea cablurilor este necesar scoaterea tuturor straturilor de protecție și izolație.   
Adevarat
Fals
1
Branșamentele electrice se leagă la cablul rețelei de distribuție cu ajutorul unui manșon de legătură.   
Adevarat
Fals
2
Racordul principal al branșamentului intră în tabloul de firidă de jos în partea stângă a branșamentului.   
Adevarat
Fals
2
Procesul tehnologic de execuție a branșamentelor se referă doar la lucrările aflate sub tensiune. 
Adevarat
Fals
1
Amplasarea branșamentului faţă de conducta de apă, gaz şi termică este de 350 mm.   
Adevarat
Fals
2
Astuparea șanțurilor se face cu straturi de pământ succesive de câte 20 cm, udate și bătute pentru a evita așezările de teren. 
Adevarat
Fals
2
Stabiliți consecutivitatea unirii părților componente a branşamentului la LES:________ a. firida de branșament;________ b. racordul principal;________ c. racordul secundar.
1
2
3
1
Scrie funcțiile tabloului de distribuție:
1
Tabloul general de distribuție a energiei electrice pentru consumatorii casnici se instalează 
1
Distribuția energiei electrice la scară/etaj este asigurată de tabloul de distribuție 
1
Distribuția energiei electrice în apartamente este asigurată de tabloul de distribuție 
1
Tabloul general de distribuție primește energie electrică la o tensiune sub 
1
Receptoarele electrice se împart:
1.
2.
1
După valoarea tensiunii , instalațiile electrice se clasifică:
1.
2.
3.
1
După frecvența tensiunii, se deosebesc instalații de curent:
1.
2.
1
Din punct de vedere al modului de protecție, instalațiile sunt:
1.
2.
3.
1
Sarcina pe 3 faze a circuitului se distribuie 
1
Instalațiile electrice provizoriu de iluminat se clasifică în: 
1
După locul de amplasare instalaţiile de iluminat provizoriu se clasifică de_________________ și de _________________ 
1
Întrerupătoarele și comutatoarele de energie electrică după polaritate se clasifică:
1.
2.
3.
1
Priza de pământ se folosește pentru 
2
Pentru protecţia omului de electrocutare, la atingere indirectă, carcasele metalice a echipamentelor electrice necesită
1
Descifrează notările/ indicațiile:1.PE ___________________________________________2 PEN __________________________________________3 N_____________________________________________
1.
2.
3.
1
Priza de pământ poate fi:
1.
2.
1
Echipamentele electrice care NU necesită împământare sunt: 
2
Scrie 4 avantaje ale prizelor de pământ naturale:
3
Calculează curentul într-un circuit provizoriu ce alimentează aparatele electrice cu puterea 3740W și o tensiune a circuitului de 220V. 
3
Calculează curentul într-un circuit provizoriu ce alimentează aparatele electrice cu puterea 3740W și o tensiune a circuitului de 220V. 
2
Iluminarea șantierelor se realizează prin intermediul rețelelor ___________________ care se avizează pentru o perioadă de maxim ___________ zile.
2
Iluminarea șantierelor se realizează prin intermediul rețelelor ___________________ care se avizează pentru o perioadă de maxim ___________ zile.
1
 Câte fire conductoare se montează la un corp de iluminat provizoriu:
a. 2;
b. 3;
c. 4;
d. 5.
1
Care dintre următoarele tipuri de tuburi se montează la instalațiile de iluminat provizoriu?
a. IP, PEL;
b. P;
c. Țevile de oțel;
d. PVC.
1
La montarea corpurilor de iluminat conductorul de nul se leagă la:
a. filetul duliei;
b. contactul de fund al duliei;
c. dulia corpului de iluminat;
d. cârligul de pe tavan.
1
Care este tensiunea maximă de alimentare pentru lămpile portabile ?
a. 6 V;
b. 12 V;
c. 24 V;
d. 36 V.
2
Ce reprezintă rețelele electrice?
a. ansamblul cablurilor, conductoarelor și tablourilor de distribuție destinate alimentării cu energie electrică;
b. ansamblul tablourilor auxiliare de distribuție;
c. ansamblul tablourilor de distribuție amplasate numai în subsolul clădirii;
d. ansamblul consumatorilor electrici conectaţi la LEA.
1
 Priza de pământ are rolul de protejare a omului de electrocutare la:
a. atingere directă;
b. atingere indirectă;
c. atingere directă și indirectă;
d. scurtcircuit.
2
Care din următoarele echipamente electrice nu necesită împământare?
a. motorul electric;
b. becul incandescent;
c. frigiderul;
d. microunda.
1
 Aparatul cu care se măsoară rezistența prizei de pământ este:
a. ampermetrul;
b. voltmetrul;
c. megaohmmetrul;
d. wattmetrul.
1
Rezistența prizei de legare la pământ în sistemul de distribuție 380/220 V este maxim de:
a. 4 Ω;
b. 6 Ω;
c. 8 Ω;
d. 10 Ω.
2
Priza naturală de pământ se recomandă de utilizat:
a. dacă corespunde densității de curent;
b. la adâncime mai mică de 50 cm;
c. la conexiuni prin șuruburi;
d. la conexiuni cu conductori de Cu.
1
Montarea/Construcția unei rețele electrice provizorii este realizată de:
a. inginerul electric;
b. muncitor al companiei de construcție;
c. muncitor calificat în domeniu;
d. elev practicant-electrician.
2
O priză de pământ trebuie să aibă o rezistență de maxim 4 Ohm pentru instalații la care curentul maxim de scurt circuit este 6 A.   
Adevarat
Fals
2
Priza de pământ este formată din electrozi din țeavă de oțel cu grosimea pereţilor 4 mm.  
Adevarat
Fals
2
Pentru o priză de pământ electrozii orizontali se vor îngropa la o adâncime de 0,8 m.       
Adevarat
Fals
2
Conexiunea dintre electrozii prizei de pământ se realizează cu platbandă cu dimensiunea 20x4 mm.            
Adevarat
Fals
1
Rezistența prizei de pământ se măsoară cu megaohmmetrul.  
Adevarat
Fals
2
Instalațiile electrice provizorii de iluminat sunt alimentate de la tablourile de distribuție separat de cele care alimentează instalațiile de forță.      
Adevarat
Fals
1
Alimentarea cu energie electrică a șantierelor se face prin linie subterană.  
Adevarat
Fals
1
Pentru comanda și protecția instalațiilor electrice provizorii se folosesc întrerupătoare automate 
Adevarat
Fals
3
Calculează necesarul de material pentru electrozi la confecționarea unei prize de pământ triunghiulară cu latura 2 m și lungimea electrodului vertical de 2,5 m. __________________________________________________ __________________________________________________ Răspuns: ______________ 
3
Schițează și enumeră priza de pământ după formele geometrice: 
2
Locuința este prevăzută cu priza de pământ. La atingerea calculatorului simt prezența curentului electric. Descrie cauzele posibile ale defectului
3
Avem o priză artificială de 4 Ω și o priză naturală de 4 Ω unite în paralel. Calculați rezistența totală a prizei de legare la pământ.Răspuns:________________Scrieți răspunsul și calculele 
2
 Posturile de transformare au rolul de a transforma _______________ de la o tensiune ___________ la una ____________, in vederea alimentarii nemijlocite a consumatoarelor.
1
Părțile componente principale ale transformatorului sunt: 
1.
2.
3.
1
Aparatele montate în circuitele secundare a PT (punctului de distribuție) servesc la:
1.
2.
3.
4.
3
Ce vei întreprinde în cazul când atmosfera este poluată și are acțiune corozivă asupra barelor/conductoarelor de aluminiu la posturile de transformare?
3
Ce vei întreprinde în cazul când atmosfera este poluată și are acțiune corozivă asupra barelor/conductoarelor de aluminiu la posturile de transformare?
3
Funcțiile tabloului de distribuție din postul de transformatoare sunt:
1.
2.
3.
1
Un transformator este o _______________ electrică, care transferă _________________________ dintr-un circuit în altul și funcționează pe baza legii _________________________ _________________________________________________ .
2
Raportul tensiunilor la bornele înfășurărilor transformatorului , se numește ________________________________________ al transformatorului și se notează cu ___________________ .
1
Capetele înfășurărilor transformatorului trifazat se conectează între ele in _________________sau în ___________________ .
1
Linia de alimentare a postului de transformare intră prin _________________ dotat cu___________________ montate în imediata apropiere a transformatorului.
1
Pentru protecția împotriva supratensiunilor atmosferice postul de transformare este prevăzut cu _________________________________________________ .
1
Postul de transformare are o priză de pământ a cărei rezistență de dispersie este de _______Ω.
3
Ce acțiuni de protecție se întreprind în timpul verificării tablourilor de distribuire? 
1
În cutia de evidență a curentului electric se montează : 
1.
2.
1
În cutia de evidență a curentului electric se montează : 
1.
2.
2
În scopul citirii ușoare a cablajelor în tablouri se folosesc conductoare cu izolație  
3
Rolul mașinilor electrice este
3
Scrie 5 reguli de Securitate la utilizarea energiei electrice, folosind în fiecare propoziție negația NU.
2
Transformatorul monofazat coborâtor are caracteristicele:U1=________; N1= _____; N2=________; P=__________ .
2
Explică situațiile specifice la funcționarea transformatorului:1. în gol ___ .2. în sarcină ___ . 3. în scurtcircuit ___ . 
1.
2.
3.
1
La transformatorul monofazat, tensiunea la bornele secundarului la mers în gol este:
a. 50 V;
b. 100 V;
c. 220 V;
d. 400 V.
1
La transformatorul monofazat, curentul nominal primar este:
a. 12,7 A;
b. 16,7 A;
c. 20,7 A;
d. 24,7 A.
2
Transformatorul utilizat pentru lărgirea diapazonului de măsurare a contoarelor este de:
a. Putere;
b. Tensiune;
c. Curent;
d. Rezistență.
2
Transformatorul electric se consideră că funcționează în gol atunci când curentul în bobina secundară este egal cu:
a. I2 = 1 A;
b. I2 = 0 A;
c. U2 = 1 V;
d. U2 = 0 V.
2
Din câte bobine este compus transformatorul trifazat de curent alternativ?
a. 3;
b. 4;
c. 5;
d. 6.
2
În timpul funcționării motorului electric miezul transformatorului se încălzește exagerat din cauza:
a. scurtcircuitului în bobina primară;
b. scurtcircuitului în bobina secundară;
c. deteriorării izolației plăcilor;
d. creșterii temperaturii mediului.
2
Bobinele transformatorului cu secțiunea conductorului rotundă (cerc) au diametrul:
a. mai mic de 8 -10 mm2;
b. mai mare de 8 -10 mm2;
c. mai mic de 16 - 20 mm2;
d. mai mare de 16 - 20 mm2.
2
Alegeți coeficientul de transformare care reprezintă un transformator coborâtor:
a. k = 1,45;
b. k = 1;
c. k = 0,45;
d. k = 0.
3
Criteriul de bază pentru selectarea corectă a postului de transformare se realizează în baza:
a. volumului postului de transformare;
b. masei postului de transformare;
c. tipului de rețele care urmează să fie racordate;
d. tipului de instalare.
2
Indicele ce determină măsurarea puterii folosite la contorul electronic este:
a. rotațiile discului;
b. impulsurile;
c. scară gradată;
d. acul indicator.
3
Parametrul principal în baza cărui se alege siguranța fuzibilă la schimbare este:
a. dimensiunea;
b. culoarea;
c. curentul electric;
d. modelul.
3
Instrumentul necesar pentru determinarea corespondenței fazelor circuitelor primare și cele secundare în tabloul de distribuție este:
a. lampa de control;
b. indicatorul de tensiune;
c. ampermetrul;
d. voltmetrul.
3
Selectați varianta corectă a ordinii de unire a conductorului în contactele bornelor contorului:
a. șurub de jos - șurub de sus;
b. șurub de sus - șurub de jos;
c. ambele șuruburi concomitent.
1
Postul de transformare este destinat alimentării consumatorilor cu tensiune joasă. 
Adevarat
Fals
2
Transformatorul monofazat de ridicare are caracteristicele: U1=6000 V; N1=1200 spire; N2=80 spire; P=100 kVA.
Adevarat
Fals
1
În stațiile și posturile de transformare se folosesc conductoare neizolate, rigide sau flexibile din aluminiu sau aliaje de aluminiu.  
Adevarat
Fals
1
Din transformator, prin circuite de joasă tensiune , energia electrică este transmisă la tabloul de distribuție de tensiune înaltă.  
Adevarat
Fals
2
PTM se racordează în cablu sau aerian pe partea de joasă tensiune și numai în cablu pe partea de înaltă tensiune.                                                               
Adevarat
Fals
2
PTM se racordează în cablu sau aerian pe partea de joasă tensiune și numai în cablu pe partea de înaltă tensiune.                                                               
Adevarat
Fals
2
Linia de alimentare a postului de transformare aerian (PTA) întră la transformator prin separator tripolar de tipul STEP, și prin siguranțe fuzibile
Adevarat
Fals
2
Conductoarele utilizate la realizarea legăturilor electrice ale circuitelor secundare sunt numai din aluminiu.    
Adevarat
Fals
2
PTM au rolul de a transforma energia electrică de la o tensiune înaltă la una joasă, deoarece acestea alimentează consumatorul. 
Adevarat
Fals
2
PT în cabine zidite se execută numai subteran, deoarece la posturile subterane ventilația se execută forțat cu gurile de ventilație scoase în exterior  
Adevarat
Fals
2
Circuitele primare ale unei stații electrice sunt realizate sub formă de celule, deoarece celula este o parte componentă a unei stații, care conține echipamentele mai multor circuite și ansambluri modulare de aparataj electric.  
Adevarat
Fals
2
Transformatorul monofazat este format din 2 bobine
Adevarat
Fals
2
Rolul uleiului în transformatorul de putere este pentru răcire și izolare. 
Adevarat
Fals
1
Transformatorul cu 600 spire în bobina primară și 30 de spire în bobina secundară are un coeficient de transformare egal cu 15. 
Adevarat
Fals
1
Transformatorul cu 400 de spire în bobina primară și 800 de spire în bobina secundară este de coborâre.  
Adevarat
Fals
2
În tablourile electrice neglijarea ordinii fazelor circuitelor primare cu cele secundare nu dereglează funcționarea echipamentului electric. 
Adevarat
Fals
2
La arderea unei siguranțe fuzibile dintr-un sistem trifazat de tensiune medie se vor schimba toate trei siguranțe conform instrucțiunii furnizorului. 
Adevarat
Fals
2
Cutia de evidență metalică trebuie obligatoriu să fie conectată la împământare prin balamaua electrică. 
Adevarat
Fals
3
Completați tabela cu răspunsurile corecte:
2
Alegeți schema de unire a bobinelor transformatorului trifazat în stea. Încercuiți răspunsul.
1
Lucrările care se execută la înălțimea de _________ și mai mult de la suprafața solului, se consideră lucrări la înălțime.
1
La executarea lucrărilor la înălțimi mari, în calitate de siguranță principală se poartă ________________________ 
1
Lucrările executate la o înălțime mai mare de _________ de la suprafața solului se consideră lucrări de alpinism.
1
Echipamentul de protecție electrică este destinat pentru protecția muncitorului de _________________.
1
Lucrările efectuate în instalația electrică includ lucrări în care________________ este scoasă de pe părțile care conduc _____________________.
2
Pentru pregătirea locului de muncă, după deconectările necesare, pe mânerele separatoarelor și întrerupătoarelor de sarcină peste 1000V, la echipamentele de comutare cu tensiunea de până la 1000V, trebuie postate placatele _______________________________.
2
După deconectările necesare, pentru îndeplinirea lucrărilor la liniile aeriene și cabluri, pe mânerele separatoarelor și întrerupătoarelor de sarcină peste 1000V, pe echipamentele de comutare cu tensiunea de până la 1000V, trebuie postate placatele __________________________________.
2
Principalul echipament de protecție este echipamentul a cărui _______________ rezistă o perioadă mai lungă de timp ______________________ a instalației electrice și care permite lucrul pe părțile aflate sub tensiune.
1
În încăperile cu pericol sporit și deosebit de sporit, lămpile electrice portabile se vor alimenta cu tensiunea nu mai mare de _____________.
2
La executarea lucrărilor în condiții deosebit de nefavorabile fântânile întrerupătoarelor, tamburele cazanelor, rezervoarele metalice, lămpile electrice portabile se vor alimenta la tensiunea care nu va depăși____________.
2
Echipamentul de protecție suplimentar este echipamentul a cărui izolație nu asigură protecția de la șocurile electrice la o anumită tensiune, dar asigură protecție la _________________________ și ____________. 
2
Verificarea absenței tensiunii pe partea deconectată a instalației electrice trebuie să fie efectuată după ce au fost postate __________________________.
1
În instalațiile electrice cu o tensiune mai mare de 1000V, se utilizează indicatorul de tensiune necesară în ___________________________.___________________________________________
1
Se interzice repararea și reglarea instrumentelor mecanizate cu motorul ______________________________________.
1
Se interzice lucrul cu scule electrice fără _____________________________________________.
1
Echipamentul individual de protecție este echipamentul utilizat de __________________________.
1
Echipamentul de protecție utilizat de un singur om se numește echipament __________________________.
1
În cazul când o persoană a fost pălită de fulger, se acordă același prim ajutor ca și pentru persoanele ______________.
1
Utilizarea _________________________ la verificarea absenței tensiunii la instalațiile electrice deconectate este interzisă.
1
Împământarea pieselor conductoare se face în scopul _______________ lucrătorilor de ________________ în cazul unei alimentări eronate la locul de muncă.
1
Partea izolatoare a echipamentului de protecție, care conține tije sau mânere dielectrice trebuie să fie limitată de un __________ sau _____________din material _______________din partea mânerului.
2
Împământarea portabilă trebuie conectată mai întâi la __________ și după verificarea absenței tensiunii, apoi pe piesele purtătoare _____________. 
1
Pe echipamentul de protecție, care nu au fost testate _____________ trebuie traversată cu vopsea de culoare ____________.
2
Fără utilizarea mijloacelor de protecție electrice, este ________________ atingerea _______________instalațiilor electrice, aflate sub tensiune.
1
Împământarea trebuie ____________ în locurile desprinse de ____________.
1
Contactul de împământare trebuie aplicat în locurile desprinse de ____________.
1
La executarea lucrărilor cu utilizarea scărilor, lucrările trebuie efectuate de ________ persoane.
2
Mănușile dielectrice sunt utilizate în timpul lucrului cu instalațiile electrice de peste 1000V ca mijloc de protecție electrică _____________ și în instalațiile electrice de peste 1000V ______________ .
1
La întreținerea și repararea instalațiilor electrice este ____________folosirea scărilor metalice.
2
La scoaterea și instalarea siguranțelor sub tensiune trebuie folosite: _________________________, __________________, _____________________ în instalațiile electrice cu o tensiune mai mare de 1000V.
1
La dispariția tensiunii sau în pauzele de lucru, uneltele și mașinile electrice se vor ______________ de la rețeaua electrică 
1
Se interzice lăsarea _____________ a tablourilor electrice, chiar și pentru o perioadă _______________.
1
Ce reprezintă mijloacele de protecție electrică?
a. Mijloace de protecție folosite de un singur om
b. Mijloace de protecție împotriva electrocutării, destinată pentru asigurarea securității muncii
c. Mijloace destinate pentru prevenirea sau micșorarea acționării factorilor periculoși și nocivi de producție
3
Care mijloace de protecție se referă la cele suplimentare în instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000V din cele enumerate mai jos?
a. Prăjini izolante
b. Clește izolante
c. Indicator de tensiune
d. Mănuși dielectrice
e. Bote dielectrice
f. Clește de măsurat
g. Dispozitiv pentru străpungerea cablului
h. Scări de fibră de sticlă
i. Toate enumerate în punctele d;e;h
k. toate corecte
3
Încercuiește literele corespunzătoare mijloacelor de protecție se referă la cele suplimentare în instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000V din cele enumerate mai jos?
a. Prăjini izolante
b. Clește izolante
c. Indicator de tensiune
d. Mănuși dielectrice
e. Bote dielectrice
f. Clește de măsurat
g. Dispozitiv pentru străpungerea cablului
h. Scări de fibră de sticlă
2
Ce trebuie să facă obligatoriu electricianul înainte de a folosi mijloacele de protecție?
a. De controlat starea lor
b. De controlat deteriorările exterioare și murdăria
c. De controlat termenul de valabilitate conform ștampilei
d. Toate sunt corecte
2
Care sunt termenii de testare a stării tehnice mijloacelor de protecție :
a. Nu mai rar de odată în 12 luni, împământarea portabilă nu mai rar odată în 6 luni
b. Nu mai rar de odată în 6 luni, împământarea portabilă nu mai rar odată în 3 luni
c. Toate enumerate mai sus sunt corecte
1
Care este destinația cleștilor izolatoare?
a. Pentru a lucra mai operativ
b. Pentru schimbul siguranțelor în instalațiilor electrice până la 1000V și mai mult
c. Pentru măsurări în instalații electrice până la 1000V și mai mult.
d. Pentru montarea împământării portative
1
Pentru ce este destinată tija izolatoare?
a. Pentru lucrul operativ
b. Pentru măsurări
c. Montarea împământării portative
d. Pentru eliberarea victimei de electrocutare
e. Toate enumerate mai sus sunt corecte
2
Care sunt mijloacele de protecție folosite în lucrul cu cleștele izolator la schimbul siguranțelor în IE cu tensiunea mai mică de 1000V?
a. Mănuși dielectrice și bote dielectrice
b. Bote dielectrice și mască pentru față
c. Mănuși dielectrice și mijloace de protecție față, ochi
d. Mijloace de protecție față, ochi ținând cleștele cu mâna întinsă
2
Pentru care IE, conform principiului de funcționare, este destinat indicatorul de tensiune monopolar până la 1000V?
a. IE de curent alternativ
b. IE de curent continuu
c. IE de curent alternativ și de curent continuu
2
Ce tip de indicator de tensiune se permite de folosit în IE cu tensiunea până la 1000V?
a. unipolar
b. bipolar
c. unipolar și bipolar
2
Pentru care IE, conform principiului de funcționare, este destinat indicatorul de tensiune bipolar până la 1000V?
a. IE de curent alternativ
b. IE de curent continuu
c. IE de curent alternativ și de curent continuu
1
Pentru ce se folosește cleștele de măsurare până la 10 KV?
a. Pentru controlul lipsei de tensiune pe părțile conductoare a I
b. Pentru măsurarea curentului electric în circuite electrice cu tensiunea până la 10KV
c. Pentru măsurarea tensiunii electrice în circuite electrice cu tensiunea până la 10KV
d. Pentru măsurarea puterii în circuite electrice cu tensiunea până la 10KV
1
Pentru ce sunt destinate botele dielectrice?
a. Sunt mijloace de protecție suplimentare la lucru în IE
b. Protejează lucrătorul de tensiunea pasului
c. Protejează lucrătorul de tensiunea de atingere
1
Care este înălțimea botelor dielectrice?
a. Nu mai puțin de 400mm
b. Nu mai puțin de 300mm
c. Nu mai puțin de 160mm
1
Care din instrumentele enumerate de mai jos fac parte din categoria instrumentului izolat de mână.
a. Șurubelnițe, cuțite de montaj.
b. Clește cu vârf ascuțit, paten, clește de tăiat.
c. Toate din punctul a;b.
1
  Care este destinația împământării portative?
a. Pentru respectarea cerințelor ,,Regulilor tehnicii securității la exploatarea IE
b. Pentru protecția personalului care lucrează pe părțile conductoare a IE fără tensiune, în caz de unire greșită la tensiune sau tensiune întâmplătoare.
c. Pentru efectuarea măsurilor tehnice, indicate pe ordinul de efectuare a lucrărilor.
2
În care din răspunsuri este indicat incorect secțiunea permisă a împământării portative.
a. Nu mai puțin de 10 mm² în IE până la 1000V.
b. Nu mai puțin de 25 mm² în IE mai mult de 1000V.
c. Nu mai puțin de 16 mm² în IE până la 1000V.
2
Mortală se consideră mărimea curentului alternativ ce trece prin corpul omului la:
a. 20mA
b. 40mA
c. 60mA
d. 100mA
2
La ce tip de indicatoare de securitate se atribuie referă placatul cu inscripția ” Împământat”
a. interzicere
b. avertizare
c. informare
d. indicativ
2
Care din inscripțiile de mai jos se atribuie la indicatoare de avertizare:
a.”Nu conectați! Lucrează oameni”
b. Lucrul sub tensiune. Nu conectați!”
c.Împământat
d. Atenție! Tensiune electrică”
2
În care IE se folosesc galoș dielectrici?
a. IE cu tensiunea până la 1000V
b. IE cu tensiunea mai mare de 1000V
c. IE cu tensiunea până la 10000V
d. În toate instalațiile.
2
Ce trebuie să facem în primul rând în cazul electrocutării muncitorului?
a. De sunat ambulanța
b. De întrerupt curentul electric
c. De tras de haină și de scos victima la distanța nu mai puțin de 8 m de la instalația ce se află sub tensiune
d. De efectuat reanimarea/ acordat primul ajutor
1
La ce distanță maximă de la locul atingerii firului electric de pământ poți nimeri sub influența tensiunii de pas?
a. În locul atingerii conductorului de pământ
b. În raza de 5m de la locul atingerii
c. În raza de 8m de la locul atingerii
d. În raza de 2m de la locul atingerii
1
La ce înălțime de la pardoseală trebuie să fie montate întrerupătoarele pentru corpurile de iluminat în clădirile administrative?
a. La înălțimea de la 0,5- 0,8m
b. La înălțimea de la 0,8- 1m
c. La înălțimea de la 1- 1,5m
d. La înălțimea de la 0,8- 1,7m
2
Din ce material trebuie să se efectuată împământarea artificială?
a. Oțel negru sau oțel zincat, cupru
b. Cupru și aluminiu
c. Oțel, cupru, aluminiu
d. Oțel zincat și aluminiu
1
Cu ce culoare trebuie să fie vopsite conductoarele împământării expuse deschis?
a. albastru
b. negru
c.verde
d. alb
1
Cum se notează conductorul nulul de lucru?
a. N culoare verde
b. N culoare albă
c. N culoare albastră
d. N culoare galbenă
2
Cum trebuie să mergem în zona tensiunii de pas?
a. Ca de obicei
b. Mersul gâștei
c. Pași mari și foarte repede
d. Nu are importanță cum mergem
2
Se permite de a pătrunde după locurile îngrădite, în camerele instalațiilor de distribuție cu tensiunea supra mai mare de 1000V pentru controlul vizual individual, pentru efectuarea lucrărilor?            
Adevarat
Fals
1
Echipamentul de protecție electrică este echipamentul destinat protecției personalului de la electrocutare
Adevarat
Fals
2
Pentru executarea lucrărilor cu utilizarea uneltelor, lămpilor electrice portabile și cu mașinile electrice manuale, se va admite personalul care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de II
Adevarat
Fals
1
Elementul împământării trebuie schimbat dacă este deteriorat în proporție de 40% din aria secțiunii
Adevarat
Fals
1
Încăperile la care umiditatea relativă este aproape de 100% se consideră foarte umede
Adevarat
Fals
2
În calitate de împământare naturală se pot folosi țevile metalice de apeduct, montate în pământ                         
Adevarat
Fals
2
Echipei care efectuează lucrări de întindere și schimbare a conductoarelor liniilor aeriene cu tensiunea până la 1000V trebuie să fie alcătuită din minimum 2 oameni, unul având grupa de securitate electrică III 
Adevarat
Fals
1
Covorașul dielectric trebuie să fie cu suprafața frontală în formă canelată și să fie de o singură culoare
Adevarat
Fals
2
În sistemul trifazat de curent alternativ șinele se marchează cu literele A,B,C și culorile galben, roșu, verde      
Adevarat
Fals
2
În sistemul de curent continuu șinele se înseamnă cu +(plus) culoarea roșie și – ( minus) culoarea albastră   
Adevarat
Fals
1
Placatul cu inscripția ”Atenție! Tensiune electrică” face parte din indicatoarele de securitate de interzicere
Adevarat
Fals
1
Controlul lipsei tensiunii la liniile electrice aeriene cu tensiunea până la1000V este efectuat de două persoane cu grupa III de securitate
Adevarat
Fals
1
Încăperile se numesc uscate dacă umiditatea relativă nu depășește 60%   
Adevarat
Fals
1
Placatul cu inscripția ”Împământat” face parte din indicatoarele de securitate de interzicere
Adevarat
Fals
2
Este permisă folosirea mijloacelor de protecție cu termenul de valabilitate expirat 
Adevarat
Fals
2
Curentul electric provoacă leziuni specifice termice asupra organismului omenesc
Adevarat
Fals
2
Încăperea care este caracterizată prin umiditatea relativă mare și mediu de praf conductor electric se consideră cu risc sporit de pericol
Adevarat
Fals
2
Electrocutarea se produce când persoana atinge concomitent două faze sau o fază și pământul
Adevarat
Fals
2
La funcționarea în sarcină părțile motorului trebuie să se încălzească la temperaturi peste 80°C
Adevarat
Fals
2
În cazul aprinderii unui motor acesta trebuie decuplat de la rețeaua electrică, iar pentru stingerea focului să se utilizeze extinctoare cu praf sau bioxid de carbon
Adevarat
Fals
2
Urcarea, coborârea directă pe stâlpii din beton uzi sau acoperiți cu polei precum și executarea lucrărilor trebuie să se facă utilizând scara sau utilaje speciale
Adevarat
Fals
1
Stâlpii sub 1000 kg pot fi ridicați manual doar folosind capre speciale și furci cu capete metalice, rezistente și bine ascuțite și se sprijină până la umplerea gropii cu pământ
Adevarat
Fals
2
Pentru executarea lucrărilor la coronamentul liniilor de pe stâlpii din beton precomprimat sau centrifugat, personalul trebuie să fie asigurat împotriva căderii și poate utiliza funii de lucru
Adevarat
Fals
2
Când se lucrează pe scări rezemate la o înălțime mai mare de 4 m, trebuie folosită și centura de protecție, care se leagă de stâlpul sau de construcția de care este rezemată scara
Adevarat
Fals
2
În încăperile umede se folosesc unelte electrice care funcționează la tensiunea de până la 220V
Adevarat
Fals
1
Semnal acustic este semnalul sonor codificat, emis şi difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale
Adevarat
Fals
2
Verificarea absenței tensiunii pe partea deconectată IE trebuie să fie efectuată după ce au fost plasate placatele de indicare
Adevarat
Fals
2
Dacă indicatorul de tensiune verificat a fost scăpat sau supus șocurilor, loviturilor este permisă aplicarea/folosirea acestuia fără verificare
Adevarat
Fals
2
A. Riscuri generate de mediul de muncă                                                                   B. Mediul de muncă1) Fizic                                        a) mișcări periculoase, suprafețe sau contururi periculoase2) Chimic                                   b) gaze, pulberi în suspensie, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi3) Biologic                                 c) bacterii, virusuri, ciuperci, protozoare                                                         d) temperatura aerului, curenți de aer, zgomot, vibrații, iluminat necorespunzător, calamitați naturale
1
2
3
2
A. Părțile corpului și organele protejate                                         B. Mijloace de protecție în IE 1) Cap                                                 a) Ochelari de protecție2) Ochi                                               b) Mănuși dielectrice3) Mâini                                              c) Mască de protecție, respiratoare4) Organele respiratorii                    d) Cască                                                            e) Centură de siguranță
1
2
3
4
2
A. Acordarea primului ajutor medical la electrocutare în IE( victima este conștientă)                                                    B. Măsurile luate 1 pas                                                  a) Se anunță ambulanța2 pas                                                 b) Se asigură hidratarea persoanei, se administrează analgezice pentru reducerea durerilor3 pas                                                 c) Se dezinfectează şi pansează steril rănile de pe piele4 pas                                                 d) Se eliberează căile respiratorii5 pas                                                 e) Se așază la pe o parte, în poziție fetusului, pentru a preveni accese de vomă, se învelește cu o pătură lejeră6 pas                                                 f) Deconectarea persoanei accidentate de sursa de curent
1
2
3
4
5
6
2
A Echipamentul de protecție                                      B. Testarea echipamentului de protecție 1) Împământarea portativă                                          a) Odată la 3 luni                                                                                       b) Nu mai rar odată la 3 luni2) Scări                                                                          c) Odată la 12 luni3) Respiratoare                                                             d) Este indicat în documentația tehnică 4) Cască                                                                        e) Odată la 6 luni 5) Covoare electroizolante                                          f) Odată la 3 ani
1
2
3
4
5
2
A. Echipament de protecție în IE                    B. Destinația echipamentului de protecție.1) Clește electroizolant                                    a) Determinarea prezenței sau lipsa tensiunii2) Clește de măsurat 10 kV                             b) Măsurarea tensiunii 3) Indicator de tensiune                                   c)  Măsurarea curentului în conductoare                                                                            d) Pentru schimbul siguranțelor în IE
1
2
3
2
A Tensiunea nominală a instalației   kV                                     B Distanta minimă de vecinătate (m) la manevre, executate în instalații interioare sau exterioare                                                                                                        a) 11) 1-20                                                                                             b) 2,42) 35-60                                                                                         c) 0,83) 110                                                                                              d) 3,7 4) 220                                                                                            e) 1,5
1
2
3
4