Alegeți categoria de teste

Tencuitor

Zugrav

Electrician în construcții

Croitor-cusător

Cofetar

Tencuitor - zugrav

Tencuitor - placator cu plăci

Bucătar

Bucătar-chelner

Sudor

Croitor

Lăcătuș-instalator tehnică sanitară

Despre teste pe scurt

Această bază de date cu itemi de test a fost creată cu scopul de a oferi acces acces cadrelor didactice din sistem la itemii de test elaborați pe parcursul ultimilor ani în cadrul proiectului CONSEPT. Baza de date permite selectarea itemilor de test relevanți pentru fiecare cadru didactic și crearea unui test pe hârtie, care poate fi dat la imprimantă sau multiplicat pentru fiecare elev. Ordinea întrebărilor poate fi modificată, pentru a face copierea mai dificilă. Baza de date este actualizată periodic cu iemi noi de test.

Mai detaliat